എച്ച് ഡി എഫ് സി പരിശീലന കേന്ദ്രം- ഹൌസിംഗ് ഫൈനാൻസിനു വേണ്ടിയുള്ള കേന്ദ്രം(CHF)

CHF, എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ പരിശീലന കേന്ദ്രം, 1989 ൽ ആരംഭിച്ചു. നിങ്ങള്‍ക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടികൾ / വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ / സമ്മേളനങ്ങൾ / തന്ത്രപരമായ യോഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ സവിശേഷമായ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ഈ കേന്ദ്രം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.ഇത് സൗകര്യപ്രദവും പ്രശ്നരഹിതവുമായ സേവനത്തിനുള്ള ഒരു മാതൃകയാണ്.

അന്താരാഷ്ട്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ

എച്ച് ഡി എഫ് സിക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ പ്രാഥമികവും സഹായ വികസിത വിപണി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹൌസിംഗ് ഫൈനാന്‍സുകള്‍ ഉണ്ട്, പ്രത്യേക പരിശീലന കോഴ്സുകള്‍ നല്കിക്കൊണ്ട് ക്ലൈന്‍റുകള്‍ക്കുള്ള വര്‍ണ്ണാഭമായ സേവനങ്ങള്‍ തുടരുന്നു.

എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ സെന്‍റര്‍ ഫോർ ഹൌസിംഗ് ഫൈൻസ് (CHF) ദക്ഷിണേഷ്യൻ, ആഫ്രിക്കൻ മേഖലകളിലെ പോലുള്ള വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെ ദേശീയ സർക്കാരുകൾക്കും ഭവന ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്നുണ്ട്,പ്രത്യേകിച്ച് മികച്ച പാര്‍പ്പിട ഫൈനാന്‍സുകള്‍ക്കുള്ള സാങ്കേതികമായ വികസനത്തെക്കുറിച്ച്.

CHF ന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന മേഖലയാണ് ഭവന വായ്പാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള മാനേജ്മെന്റ് പരിശീലനം. ഫലപ്രദമായ ഭവന വായ്പാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടാതെ, ചില സ്ഥാപിത ഭവന വായ്പാ സ്ഥാപനങ്ങളും, സിസ്റ്റത്തിന്റെ വികസനത്തിനും മെച്ചപ്പെടുത്തലിനും പരിശീലനം തേടുന്നു.

വിലമതിക്കപ്പെട്ട ക്ലൈന്‍റുകള്‍

 പ്രശസ്തരായ കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലൈന്‍റുകളുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടിക ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് :

 

 • ബജാജ് ഇലട്രിക്കൽസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
 • അറ്റോമിക് എനർജി റഗുലേറ്ററി ബോർഡ്
 • എച്ച് ഡി എഫ് സി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി. ലിമിറ്റഡ്
 • റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്
 • സഹ്യാദ്രി ഹോസ്പിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ്
 • പിരാമൽ എന്‍റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ്
 • BASF ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്
 • തെർമാക്സ് ലിമിറ്റഡ്
 • നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക്
 • കമ്മിൻസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്
 • മെർസിഡീസ് ബെൻസ് ( MB ) ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
 • സീമൻസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്
 • മഹാരാഷ്ട്ര ഹൈബ്രിഡ് സീഡ് കമ്പനി. പ്രൈവറ്റ്. ലിമിറ്റഡ്
 • MTU ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

ബുക്ക്‌ ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ?

വിലമതിക്കപ്പെട്ട ക്ലൈന്‍റുകള്‍

CHF ൽ നിരവധി അന്തർദ്ദേശീയ ശില്പശാലകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങൾ വിജയകരമായ പഠന / പങ്കുവയ്ക്കൽ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസിലാക്കുന്നു. എന്തിനേറെ കൂടി, ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രശസ്തരായ കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലൈന്‍റുകളുടെ ഒരു ദീർഘമായ പട്ടിക ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്:

 • ബജാജ് ഇലട്രിക്കൽസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
 • അറ്റോമിക് എനർജി റഗുലേറ്ററി ബോർഡ്
 • എച്ച് ഡി എഫ് സി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി. ലിമിറ്റഡ്
 • റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്
 • സഹ്യാദ്രി ഹോസ്പിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ്
 • പിരാമൽ എന്‍റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ്
 • BASF ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്
 • തെർമാക്സ് ലിമിറ്റഡ്
 • നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക്
 • കമ്മിൻസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്
 • മെർസിഡീസ് ബെൻസ് ( MB ) ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
 • സീമൻസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്
 • മഹാരാഷ്ട്ര ഹൈബ്രിഡ് സീഡ് കമ്പനി. പ്രൈവറ്റ്. ലിമിറ്റഡ്
 • MTU ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
 • സിഗ്മ ഇലക്ട്രിക് MNG കോർപ്പറേറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
 • കെയർസ്ട്രീം ഹെൽത്ത് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
 • ഇന്ത്യ ഇൻഷുർ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്‍റ് ആന്‍ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ബ്രോക്കിംഗ് സർവ്വീസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
 • സോഫ്റ്റ്സെൽ ടെക്നോളജീസ്
 • T E കണക്ടിവിറ്റി
 • ഇന്‍റർഗോൾഡ് ( I ) പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
 • ലോയ്ഡ് രജിസ്റ്റർ ഏഷ്യ
 • ഇന്ത്യൻ കാർഡ് ക്ലോത്തിംഗ്
 • TE കണക്ടിവിറ്റി ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
 • ഹേഗർ ഇലക്ട്രോ പ്രൈവറ്റ്. ലിമിറ്റഡ്
 • ബെക്കർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
 • A1 ഫെൻസ് പ്രോഡക്ട്സ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
 • മഹലേ ബെഹർ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ്. ലിമിറ്റഡ്
 • ദ ബാങ്ക് ഓഫ് ടോക്യോ മിത്സുബിഷി VFJ ലിമിറ്റഡ്
 • റോസാരി ബയോടെക് ലിമിറ്റഡ്
 • ടാറ്റ ഓട്ടോകോംപ് സിസ്റ്റംസ് ലിമിറ്റഡ് [കോമ്പോസിറ്റ്സ് ഡിവിഷൻ]
 • സിന്‍റെക്സ് - BAPL ലിമിറ്റഡ്
 • റിയേറ്റർ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
 • മെറ്റിലർ ടോൾഡോ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
 • MSD ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
 • ഫ്ലാഷ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ( I ) പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
 • കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി
 • ഈഗിൾ ബർഗ്മാൻ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
 • അക്യുട്ട് റേറ്റിംഗ് & റിസർച്ച് ലിമിറ്റഡ്

കസ്റ്റമേഴ്സിന്‍റെ പ്രതികരണം

“ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ആസ്വദിക്കുന്നു. മികച്ച രീതിയിൽ പരിപാലിച്ച പ്രോപ്പർട്ടി. ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിലത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. അവർ വളരെ പ്രൊഫഷണലാണ്, അവർ സന്ദർശകരെ നല്ല രീതിയിൽ ഗൌനിക്കുകയും ചെയ്തു”

മയുരേഷ് ബാപത്ത്, TE കണക്ടിവിറ്റി ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

“കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ഞങ്ങൾ കണ്ടുവന്ന ആ മികവ് വർണ്ണിക്കാൻ വാക്കുകളാൽ കഴിയില്ല. ഞങ്ങൾ പ്രചോദിതരായി മടങ്ങുന്നു”

സൌരഭ് ഗുപ്ത, A1 ഫെൻസ് പ്രോഡക്ട്സ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

“സന്തോഷകരമായ അനുഭവം. മികച്ച സൗകര്യം, സ്‌നേഹവും സഹാനുഭൂതിയുമുള്ള സ്റ്റാഫ്. ഇത് നിലനിർത്തൂ! ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്!”

എസ്. വാസുദേവൻ, പെഷിൻ ഇന്ത്യ

“ട്രെയിനിംഗ് പരിപാടിക്കുള്ള മികച്ച സേവനവും ലോജിസ്റ്റിക്സ് പിന്തുണയും. അത് കാത്തുസൂക്ഷിക്കൂ!!”

ആശിഷ് കൌൾ, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഔട്ട്ഡോർസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്.

“മികച്ച ലൊക്കേഷനും സൗകര്യവും. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് താമസവും ആതിഥ്യവും ആസ്വദിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച വിജയം നേരുന്നു. സ്റ്റാഫ്, ഫുഡ്, മീറ്റിംഗ് റൂം എന്നിവ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ലഭിച്ചത്.”

സഞ്ജയ് ഭട്ഖണ്ഡെ, MSD ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

“എല്ലാം വളരെ നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു. മുറികൾ വൃത്തിയായിരുന്നു, ഭക്ഷണം നല്ലതായിരുന്നു. എല്ലാ പിന്തുണയ്ക്കും വളരെ നന്ദി.”

അഭിഷേക് ഷെന്ദേ, BASF ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്

“ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വളരെ നല്ലതാണ്, മുഴുവൻ സ്റ്റാഫിന്‍റെയും സർവ്വീസ് പ്രശംസനീയമാണ്. ശരിക്കും സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണമാണ്.”

രൂപാലി ബാഗുൽ, തെർമാക്സ് ലിമിറ്റഡ്

“നല്ല അന്തരീക്ഷം, വൃത്തിയുള്ളതും ശുചിത്വമുള്ളതുമായ സൗകര്യം, മികച്ച ഭക്ഷണം ഇവയെല്ലാം ട്രെയിനിംഗ് മികച്ചതാക്കി.”

റോഹിത് കുമാർ, മെർസിഡീസ് ബെൻസ് (MB) ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

“വളരെ നന്നായി ക്രമീകരിച്ച സൌകര്യങ്ങൾ. മികച്ച ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ സ്റ്റാഫിനും പ്രത്യേക നന്ദി. ഞങ്ങൾ വീട്ടിലാണെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടായി. നല്ല പെരുമാറ്റമുള്ള വളരെ പിന്തുണയുള്ള സ്റ്റാഫ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.”

ആനന്ദ് സിംഗ്, MTU ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

“വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു, നല്ല ആതിഥ്യമര്യാദ, എല്ലാ ജീവനക്കാരും നല്ലതും സൌകര്യങ്ങൾ മികച്ചതുമായിരുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി.”

മിലിൻഡ് പെൻഡ്സ്, മെർസിഡീസ് ബെൻസ് (MB) ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

“എച്ച് ഡി എഫ് സി ട്രെയിനിംഗ് സെന്‍റർ, ലൊണാവാലയിലെ അനുഭവം മികച്ചതായിരുന്നു. സ്റ്റാഫ്, സൗകര്യം, ഭക്ഷണം എന്നിവ അതിഗംഭീരമായിരുന്നു. എല്ലാ ആശംസകളും.”

രാജ് ഓജ, ആദിത്യ ബിർല

“മികച്ച സേവനം. നല്ല രുചിയുള്ള നിലവാരമുള്ള ഭക്ഷണം. വളരെ വൃത്തിയുള്ള മുറികൾ, സുഖകരമായ താമസം. ഈ ആതിഥ്യം നിലനിർത്തുക.”

കരുണ ചെഡ, കെയർസ്ട്രീം ഹെൽത്ത് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

“സൌകര്യം അതികേമമാണ്. വൃത്തിയും വെടിപ്പുള്ളതും. ഭക്ഷണ നിലവാരം വളരെ നല്ലതാണ്. സർവ്വീസും വളരെ വേഗത്തിലുള്ളതായിരുന്നു.”

യോഗേഷ് ടി, മെറ്റിലർ ടോൾഡോ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

“മികച്ച ആതിഥ്യമര്യാദയും അവിസ്മരണീയമായ താമസവും. ടീമിന് ആശംസകൾ.”

അഭിഷേക് നായക്, എച്ച് ഡി എഫ് സി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്

“സജ്ജീകരണവും അതിമനോഹരമായ സ്റ്റാഫും കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ വരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താങ്ക് യൂ വെരി മച്!!”

ഇനയതുള്ള ഷെയ്ഖ്, സീമൻസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്

“മികച്ച ഉപഭോക്തൃ സേവനമാണ് മുഴുവൻ ടീമും കാഴ്ചവെച്ചത്. സ്നേഹംനിറഞ്ഞതും സത്യസന്ധവുമായുള്ള സേവനം എല്ലായിടത്തും കാണാമായിരുന്നു.”

ഡോ. എസ്.എസ്.ചന്ദ്രകുമാർ, മഹാരാഷ്ട്ര ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് കോ. പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

“ഇവിടെ വരുന്നത് എപ്പോഴും സന്തോഷമായിരുന്നു. ഇത് എന്‍റെ 4th സന്ദർശനമാണ്, ഓരോ അനുഭവവും സന്തോഷകരമായിരുന്നു. സ്റ്റാഫ് അതിശയകരമായ സേവനമാണ് നൽകുന്നത്. നന്നായി പരിപാലിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അനുമോദനങ്ങള്‍.”

സന്ദീപ് കാമത്ത്, എച്ച് ഡി എഫ് സി AMC

“ഒരു 5 സ്റ്റാർ സേവന ക്രമീകരണങ്ങളും വീടാണെന്നുള്ള തോന്നലും. തിരികെ വരാൻ സന്തോഷമുണ്ട്, വീണ്ടും വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്.”

പരിതോഷ് ശുക്ല, ആദിത്യ ബിർല ഇൻഷുറൻസ് ബ്രോക്കേർസ് ലിമിറ്റഡ്

“എപ്പോഴത്തെയും പോലെ, എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും മികച്ചതായിരുന്നു, നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന ജീവനക്കാർ ഈ സ്ഥലത്തെ ഏത് കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനിംഗിനും യോജിച്ചതാക്കുന്നു. ഇത് നല്ലരീതിയിൽ തുടരുക, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളെയും നിലനിർത്തുക.”

അനൂപ് ദാണ്ഡേകർ, MTU ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

ബുക്ക്‌ ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ?