ഡിപ്പോസിറ്റ്

എല്ലാവര്‍ക്കും നിക്ഷേപം

നിങ്ങളൊരു വിദേശ ഇന്ത്യാക്കാരനാണോ?
ഇല്ല
ഉവ്വ്

നിക്ഷേപങ്ങളുടെ അവലോകനം

മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി HDFC അതിന്റെ സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളില്‍ കൃത്യതയാര്‍ന്ന പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങള്‍ ആറുലക്ഷത്തിലധികം നിക്ഷേപകരുടെ വിശ്വാസം നേടിക്കഴിഞ്ഞു.

എച്ച് ഡി എഫ് സി തുടർച്ചയായ 25 വർഷത്തേക്ക് തുടർച്ചയായ രണ്ട് മുൻനിര ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികളിൽ (CRISIL, ICRA) നിന്നും AAA റേറ്റിംഗുകൾ ലഭിച്ചു, അതിനാൽ നിക്ഷേപകർ, പ്രധാന പങ്കാളികൾ എന്നിവർക്കിടയിൽ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തതയും ആത്മവിശ്വാസവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ എച്ച് ഡി എഫ് സി ഉൽപ്പന്ന ഓഫറുകളുടെയും കാതലാണ്. എച്ച് ഡി എഫ് സി നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് ഭാരതത്തിലുടനീളം നെറ്റ് വര്‍ക്ക് മുഖേന പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 420 ഓഫീസുകളില്‍ നിന്നും, 77 ഡിപ്പോസിറ്റ് സെന്ററുകളില്‍ നിന്നും സേവനങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നു. എച്ച് ഡി എഫ് സി നിരന്തരമായി മികച്ച സേവനം നല്‍കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. പലിശ അടയ്ക്കുവാന്‍ ഇലക്ട്രോണിക് പെയ്മെന്റ് മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍, ഡിപ്പോസിറ്റുകള്‍ക്ക് ബദലായി എളുപ്പം ലഭിക്കാവുന്ന ലോണുകള്‍, തുടങ്ങി ധാരാളം സൌകര്യങ്ങള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകള്‍

 • ഏറ്റവും ഉയർന്ന സുരക്ഷ - CRISIL, ICRA എന്നിവയിൽ നിന്നും തുടർച്ചയായ 25 വർഷത്തേക്ക് AAA റേറ്റിംഗ്.
 • ആകര്‍ഷകവും ഉറപ്പുള്ളതുമായ ആദായം.
 • രാജ്യത്തുടനീളം നെറ്റ് വര്‍ക്ക് മൂലം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 420ലധികം ഓഫീസുകള്‍ വഴി തീര്‍ത്തും കുറ്റമറ്റ സേവനം.
 • തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ധാരാളം നിക്ഷേപ സാദ്ധ്യതകള്‍.
 • ഞങ്ങളുടെ കീ പാര്‍ട്ടണര്‍ നെറ്റ് വര്‍ക്ക് മുഖേന കൃത്യസമയത്ത് വീട്ടിലെത്തുന്ന സേവനങ്ങള്‍.
 • ഡിപ്പോസിറ്റിനെതിരായി പെട്ടന്നു ലഭിക്കുന്ന ലോണ്‍ സൗകര്യം.

 

നിങ്ങള്‍ ഭാരതത്തില്‍ താമസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ക്ക് 12 മുതല്‍ 84 മാസങ്ങള്‍ വരെ സമയം കൊണ്ട് കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന വിവിധതരം നിക്ഷേപ പദ്ധതികള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇവ വ്യക്തിഗത താല്പര്യങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കി മികച്ച പലിശ നിരക്കുകള്‍, നിക്ഷേപത്തിന്റെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കിയുള്ള പ്രത്യേക ഫീച്ചറുകള്‍ എന്നിവ അടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. 60 വയസ്സോ അതിനു മുകളിലോ പ്രായമുള്ള മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍ക്ക് എല്ലാ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിലും 0.25% വാര്‍ഷിക പലിശ അധികമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്.

 • മാസ വരുമാന പദ്ധതി
 • സഞ്ചിതമല്ലാത്ത പലിശ പദ്ധതി
 • വാര്‍ഷിക വരുമാന പദ്ധതി
 • വര്‍ദ്ധിത നിക്ഷേപത്തിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍
  • നിങ്ങള്‍ക്ക് കൃത്യമായ മാസവരുമാനം നല്‍കുന്നു.
  • പ്രതിമാസ പലിശ ECS മുഖേന നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു.
  • ജോലിയില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചവര്‍, വീട്ടമ്മമാര്‍, മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ചത്
  • നിശ്ചിത-വ്യത്യസ്ത പലിശനിരക്കുകള്‍ ലഭ്യമാണ്.
  • നിങ്ങള്‍ക്ക് ത്രൈമാസികമോ, അര്‍ദ്ധ വാര്‍ഷികമോ ആയി, കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍, വരുമാനം ലഭിക്കുന്നു.
  • പലിശ ECS മുഖേന നിങ്ങളുടെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ടയക്കുന്നു.
  • മൂന്നുമാസത്തിന്‍റെ/ ആറു മാസത്തിന്‍റെ അവസാനത്തില്‍ ആവശ്യം വന്നേക്കാവുന്ന പണം സ്വരൂപിക്കാന്‍ ഏറ്റവും നല്ലത്.
  • നിശ്ചിത-വ്യത്യസ്ത പലിശനിരക്കുകള്‍ ലഭ്യമാണ്.
  • കൃത്യമായ വാര്‍ഷിക പലിശ നിങ്ങള്‍ക്ക് വരുമാനമായി ലഭിക്കുന്നു.
  • പലിശ ECS മുഖേന നിങ്ങളുടെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ടയക്കുന്നു.
  • വരുമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുവാനും വര്‍ഷാവര്‍ഷമുള്ള പണ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുവാനും ഏറ്റവും നല്ല മാര്‍ഗ്ഗം.
  • നിശ്ചിത-വ്യത്യസ്ത പലിശനിരക്കുകള്‍ ലഭ്യമാണ്.
  • ഡിപ്പോസിറ്റ് കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്ല ഒരു തുക ലഭിക്കുന്നു.
  • ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് പണം സ്വരൂപിക്കുവാനും ആദായം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഏറ്റവും നല്ല മാര്‍ഗ്ഗം.
  • കുട്ടികളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം/ വിവാഹം എന്നിവയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്.
  • നിശ്ചിത-വ്യത്യസ്ത പലിശനിരക്കുകള്‍ ലഭ്യമാണ്.

പ്രത്യേകതകള്‍

എച്ച് ഡി എഫ് സി യുടെ നിയമങ്ങള്‍ക്കും നിബന്ധനകള്‍ക്കും വഴങ്ങി നിങ്ങള്‍ക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തീയതിയില്‍ നിന്ന് മൂന്നു മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഡിപ്പോസിറ്റ് തുകയുടെ 75% വരെ ഡിപ്പോസിറ്റിനു ബദലായി ലോണ്‍ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം ലോണുകളില്‍ പലിശനിരക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിരക്കിനെക്കാള്‍ 2% കൂടുതലായിരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പലിശ ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സേവനം എവിടെയോക്കെയുണ്ടോ അതുവഴി നിങ്ങളുടെ അക്കൌണ്ടില്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ചെക്ക് മാറുന്ന അന്നു മുതലോ, എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് RTGS മുഖേന പണം ലഭിക്കുന്ന അന്നുമുതലോ ആണ് നിക്ഷേപത്തിന് പലിശ ലഭിക്കുക. മാസ വരുമാന പദ്ധതി, സഞ്ചിതമല്ലാത്ത പലിശ, വാര്‍ഷിക വരുമാന പദ്ധതി എന്നിവയുടെ പലിശ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൃത്യമായ തീയതികളില്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്:

ഡിപ്പോസിറ്റുകളുടെ പ്ലാന്‍ കൃത്യമായ തീയതികള്‍
മാസ വരുമാന പദ്ധതി (MIP) ഓരോ മാസത്തെയും അവസാന ദിവസം
സഞ്ചിതമല്ലാത്ത പലിശ : മൂന്നു മാസത്തേക്കുള്ളത് ജൂണ്‍ 30, സെപ്തംബര്‍ 30, ഡിസംബര്‍ 31 & മാര്‍ച്ച് 31
സഞ്ചിതമല്ലാത്തത് : ആറുമാസത്തേക്കുള്ളത് സെപ്തംബര്‍ 30, മാര്‍ച്ച് 31
വാര്‍ഷികാദായ പദ്ധതി (AIP) മാര്‍ച്ച് 31

 

സഞ്ചിത പലിശയ്ക്കുള്ള വഴികള്‍: എല്ലാ മാര്‍ച്ച് 31 നും അതതു വര്‍ഷത്തെ പലിശ ആവശ്യമായ ഇടങ്ങളില്‍ നികുതി കുറച്ചതിനുശേഷം കണക്കുകൂട്ടുന്നതാണ്. ഡിപ്പോസിറ്റ് പിന്‍വലിച്ച രസീത് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നിക്ഷേപം കാലാവധിയെത്തുമ്പോള്‍ മുതലും പലിശയും ചേര്‍ത്തു നല്‍കുന്നതാണ്. പലിശ തുക (TDS- എവിടെയാണോ ബാധകമായത്) ECS വഴി ECS സൌകര്യമുള്ള എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ECS സേവനം ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്‍ അക്കൌണ്ട് പേയീ ചെക്ക് മുഖേന ചെക്കായി ആദ്യം പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിക്ഷേപകന്‍റെ പേരില്‍ അദ്ദേഹം നല്‍കിയിരിക്കുന്ന അക്കൌണ്ട് നമ്പറിലേക്ക് പലിശ ലഭിക്കുന്നതാണ്. MIP ആണെങ്കില്‍, ഓരോ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തേക്കുമുള്ള പോസ്റ്റ്‌ ഡേറ്റഡ് ചെക്കുകള്‍ മുന്‍കൂറായി നല്‍കുന്നതാണ്. വേരിയബിള്‍ റേറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്രകാരമുള്ള മാസ വരുമാന പദ്ധതിയാണെങ്കില്‍ പലിശ ECS മുഖേന നിക്ഷേപകന്റെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് മാസത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ്. കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയായ നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ നിക്ഷേപം പുതുക്കിയാല്‍ മാത്രമേ അതിനുശേഷമുള്ള പലിശ കൂട്ടുകയുള്ളൂ.

പലിശ നിരക്ക് (RoI) ഓരോ പലിശ കാലാവധിയുടെയും തുടക്കത്തില്‍ പുതുക്കുന്നതാണ്. പലിശ കാലാവധിയുടെ ആദ്യദിവസത്തെ പലിശയായിരിക്കും മുഴുവന്‍ കാലവധിക്കും ബാധകമാവുക.

ഒരു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 5000 രൂപ വരെയുള്ള പലിശയ്ക്ക് സ്രോതസ്സിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതല്ല. 1961ലെ ആദായനികുതി നിയമത്തിന്റെ 194A വകുപ്പ് പ്രകാരം നിലവിലുള്ള നിരക്കനുസരിച്ച് ആദായനികുതി സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുതന്നെ ഈടാക്കും. നിക്ഷേപകന് ആദായനികുതി നൽകേണ്ടതില്ല എങ്കിലും ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പലിശ ലഭിക്കുന്നത് നികുതി നൽകേണ്ടാത്തതിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ തുകയ്ക്കുള്ളിൽ ആണെങ്കിലും നികുതി സ്രോതസ്സിൽ ഈടാക്കാതിരിക്കുവാൻ നിക്ഷേപകൻ ഫോം 12G പൂരിപ്പിച്ചു നൽകേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫോം 15G യിൽ PAN (പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ) ചേർക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമിന് സാധുതയുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. മുതിർന്ന പൗരന്മാർ (60വയസ്സും അതിനുമുകളിൽ ഉള്ളവരും)ഫോം15H സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 1961 ലെ ആദായനികുതി നിയമം 139A (5A) പ്രകാരം തന്റെ ആദായത്തിൽ നിന്നും നികുതി ഈടാക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും തന്‍റെ PAN നമ്പർ ആദായനികുതി ഈടാക്കുന്ന ആളിന് കൈമാറേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ 139A (5B) പ്രകാരം നികുതി ഈടാക്കുന്ന ആൾ TDS സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ PAN നമ്പർ കൂടി ചേർക്കേണ്ടതാണ്. PAN ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ 1961ലെ ആദായനികുതി നിയമംവകുപ്പ് 206AA പ്രകാരം TDS 20% ആയിരിക്കും. 50000 രൂപയ്ക്കും അതിനു മുകളിലുമുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് PAN നമ്പർ നിർബന്ധമായും സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം.

നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം കാലാവധി തീരുന്നതിനു മുന്‍പ് പിന്‍വലിക്കാനുള്ള അപേക്ഷയില്‍ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് സ്വന്തം നിലയിലായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു അവകാശമായി കണക്കാക്കാനാവില്ല. ഇത് കാലാകാലങ്ങളില്‍ ഹൌസിംഗ് ഫിനാന്‍സ് കമ്പനികള്‍ (NHB)ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ചാണ് പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുക.

കാലാവധി തീരുന്നതിനു മുന്‍പ് നിക്ഷേപം പിന്‍വലിക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം നിക്ഷേപതീയതിയില്‍ നിന്ന് മൂന്നു മാസം തികയുന്നതിനുമുന്‍പ് പിന്‍വലിക്കല്‍ അനുവദനീയമല്ല. മൂന്നുമാസത്തിനു ശേഷമാണ് നിക്ഷേപം കാലാവധി തീരുന്നതിനു മുന്‍പ് പിന്‍വലിക്കുന്നതെങ്കില്‍, താഴെക്കാണുന്ന പട്ടികയിലുള്ള പലിശ നിരക്കുകള്‍ ബാധകമായിരിക്കും.

നിക്ഷേപത്തീയതി മുതല്‍ എത്ര മാസമായി എന്ന്  നല്‍കേണ്ട പലിശനിരക്ക്
3 മാസത്തിനു ശേഷം എന്നാല്‍ 6 മാസത്തിനു മുന്‍പ് The interest payable shall be 3% per annum for individual depositor, and no interest in case of other category of depositors
6 മാസത്തിനു ശേഷം എന്നാല്‍ നിക്ഷേപ കാലാവധിക്ക് മുന്‍പ് അടയ്ക്കാനുള്ള പലിശ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഒരു പബ്ലിക് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ പലിശ നിരക്കില്‍ നിന്ന് (എത്രകാലത്തെക്കാണോ ആ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത്) ഒരു ശതമാനം കുറവായിരിക്കും. ആ കാലയളവിലേക്ക് പലിശ എത്രയാണെന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കില്‍ എച്ച്ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന പബ്ലിക് ഡിപ്പോസിറ്റുകളുടെ പലിശ നിരക്കില്‍ നിന്നും രണ്ടു ശതമാനം കുറവായിരിക്കും.

ഡിപ്പോസിറ്റ് പുതുക്കാനോ പണം ലഭിക്കാനോ ആണെങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റ് രസീത് കാലാവധി തീയതിക്ക് ഒരാഴ്ച മുന്‍പ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന് നല്‍കേണ്ടതാണ്. പുതുക്കാനാണെങ്കില്‍, എല്ലാ നിക്ഷേപകരും ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള നിശ്ചിത അപേക്ഷാ ഫോറം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സമര്‍പ്പിക്കണം. കാലാവധി തീയതി എച്ച് ഡി എഫ് സി ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ദിവസമാണെങ്കില്‍ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം പണം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ആദ്യ നിക്ഷേപകന്‍റെ പേരിലുള്ള അക്കൌണ്ടിലേക്ക് അക്കൌണ്ട് പേയീ ചെക്ക് ആയോ, അല്ലെങ്കില്‍ ആദ്യ നിക്ഷേപകന്‍റെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് NEFT/RTGS എന്നിവ മുഖേനയോ, നിക്ഷേപകന്‍റെ നിര്‍ദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്‌.

ഈ പദ്ധതിയനുസരിച്ച് വ്യക്തിഗത നിക്ഷേപകന്‍/ര്‍, ഒറ്റയ്ക്കോ, ഒന്നിച്ചോ, ഒരാളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത ആളിന്റെ (മൈനര്‍) പേരിലാണെങ്കില്‍ നോമിനേഷന്‍ ചെയ്യാവുന്നത് ഈ മൈനറിന്‍റെ പേരില്‍ നിയമപരമായി കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുവാന്‍ ഏല്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട ആള്‍ ആയിരിക്കും. പവര്‍ ഓഫ് അറ്റോര്‍ണി, അല്ലെങ്കില്‍ പ്രതിനിധി ആയി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് നോമിനേഷന്‍ സാദ്ധ്യമല്ല. നോമിനിക്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി നല്‍കുന്ന ഡിപ്പോസിറ്റ് പണം സ്വീകരിക്കാവുന്നതും, അതിനുശേഷം ഈ ഡിപ്പോസിറ്റിന്റെ എല്ലാ ബാദ്ധ്യതകളില്‍ നിന്നും എച്ച് ഡി എഫ് സിയെ വിടുതല്‍ ചെയ്യിക്കേണ്ടതുമാണ്. മറ്റെവിടെയും ചേര്‍ത്തിട്ടില്ല എങ്കില്‍ ഫിക്സ്ഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് രസീതില്‍ നോമിനിയുടെ പേര് ചേര്‍ത്തിരിക്കണം.

2002ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ തടയല്‍ നിയമം അനുസരിച്ചും, നാഷണല്‍ ഹൌസിംഗ് ബാങ്ക് (NHB) യുടെ KYC മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ചും നിങ്ങള്‍ താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്:

 • ഏറ്റവും പുതിയ ഫോട്ടോ
 • തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ്
 • വിലാസം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ്

നിങ്ങള്‍ മേല്‍പ്പറഞ്ഞ രേഖകള്‍ ഇതിനകം തന്നെ മറ്റൊരു ഡിപ്പോസിറ്റിനായി സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ വീണ്ടും ഇവ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതില്ല, എന്നാല്‍ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമര്‍ നമ്പര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഡിപ്പോസിറ്റ് നമ്പര്‍ നല്‍കേണ്ടതാണ്. 

പലിശ നിരക്കുകള്‍

ആഗസ്ത് 28, 2020 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ

സ്പെഷ്യല്‍ ഡിപ്പോസിറ്റുകള്‍ (ഫിക്സഡ് നിരക്കുകള്‍) ₹2 കോടി വരെ ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ (പ്രതിവർഷം)
പിരീഡ് മാസ വരുമാന പദ്ധതി മൂന്നു മാസങ്ങളുടെ കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ വാര്‍ഷിക വരുമാന പദ്ധതി സഞ്ചിത പലിശ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍
33 മാസം 5.85% 5.90% 5.95% 6.05% 6.05%
66 മാസം 6.05% 6.10% 6.15% 6.25% 6.25%

പ്രീമിയം ഡിപ്പോസിറ്റുകള്‍ (സ്ഥിര പലിശ) ₹2 കോടി വരെ ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ (പ്രതിവർഷം)
പിരീഡ് മാസ വരുമാന പദ്ധതി മൂന്നു മാസങ്ങളുടെ കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ വാര്‍ഷിക വരുമാന പദ്ധതി സഞ്ചിത പലിശ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍
15 മാസം 5.70% 5.75% 5.80% - 5.90%
22 മാസം 5.80% 5.85% 5.90% 6.00% 6.00%
30 മാസം 5.75% 5.80% 5.85% 5.95% 5.95%
44 മാസം 6.00% 6.05% 6.10% 6.20% 6.20%

സാധാരണ ഡിപ്പോസിറ്റുകള്‍ (സ്ഥിരവും വേരിയബിളുമായ നിരക്കുകള്‍) ₹2 കോടി വരെ ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ (പ്രതിവർഷം)
പിരീഡ് മാസ വരുമാന പദ്ധതി മൂന്നു മാസങ്ങളുടെ കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ വാര്‍ഷിക വരുമാന പദ്ധതി സഞ്ചിത പലിശ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍
12-23 മാസം 5.65% 5.70% 5.75% - 5.85%
24-35 മാസം 5.65% 5.70% 5.75% 5.85% 5.85%
36-84 മാസം 5.85% 5.90% 5.95% 6.05% 6.05%
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക (₹) ₹40,000 ₹20,000 ₹20,000 ₹20,000 ₹20,000

സാധാരണ ഡിപ്പോസിറ്റുകള്‍ (സ്ഥിരവും വേരിയബിളുമായ നിരക്കുകള്‍) ₹2 കോടി കവിയുന്ന ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ & ₹5 കോടി വരെ (പ്രതിവർഷം)
പിരീഡ് മാസ വരുമാന പദ്ധതി മൂന്നു മാസങ്ങളുടെ കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ വാര്‍ഷിക വരുമാന പദ്ധതി സഞ്ചിത പലിശ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍
12-23 മാസം 5.35% 5.40% 5.45% - 5.55%
24-35 മാസം 5.35% 5.40% 5.45% 5.55% 5.55%
36-84 മാസം 5.55% 5.60% 5.65% 5.75% 5.75%

സാധാരണ ഡിപ്പോസിറ്റുകള്‍ (സ്ഥിരവും വേരിയബിളുമായ നിരക്കുകള്‍) ₹5 കോടി കവിയുന്ന ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ & ₹10 കോടി വരെ (പ്രതിവർഷം)
പിരീഡ് മാസ വരുമാന പദ്ധതി മൂന്നു മാസങ്ങളുടെ കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ വാര്‍ഷിക വരുമാന പദ്ധതി സഞ്ചിത പലിശ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍
12-23 മാസം 5.05% 5.10% 5.15% - 5.25%
24-35 മാസം 5.05% 5.10% 5.15% 5.25% 5.25%
36-84 മാസം 5.25% 5.30% 5.35% 5.45% 5.45%

ആഗസ്ത് 28, 2020 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ

സാധാരണ ഡിപ്പോസിറ്റുകള്‍ (സ്ഥിരവും വേരിയബിളുമായ നിരക്കുകള്‍) ₹10 കോടി കവിയുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളും ₹25 കോടിക്ക് താഴെ (പ്രതിവർഷം)
പിരീഡ് മാസ വരുമാന പദ്ധതി മൂന്നു മാസങ്ങളുടെ കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ വാര്‍ഷിക വരുമാന പദ്ധതി സഞ്ചിത പലിശ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍
12-23 മാസം 5.00% 5.05% 5.10% - 5.20%
24-35 മാസം 5.00% 5.05% 5.10% 5.20% 5.20%
36-84 മാസം 5.20% 5.25% 5.30% 5.40% 5.40%

ആഗസ്ത് 28, 2020 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ

സാധാരണ ഡിപ്പോസിറ്റുകള്‍ (സ്ഥിരവും വേരിയബിളുമായ നിരക്കുകള്‍) ₹25 കോടി & അതിന് മുകളിലുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ (p.a.)
പിരീഡ് മാസ വരുമാന പദ്ധതി മൂന്നു മാസങ്ങളുടെ കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ വാര്‍ഷിക വരുമാന പദ്ധതി സഞ്ചിത പലിശ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍
12-23 മാസം 4.70% 4.75% 4.80% - 4.90%
24-35 മാസം 4.70% 4.75% 4.80% 4.90% 4.90%
36-84 മാസം 4.90% 4.95% 5.00% 5.10% 5.10%

റിക്കറിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്ലാന്‍ (RD) ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍മെന്‍റ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്ലാന്‍
ഡിപ്പോസിറ്റ് കാലാവധി വാര്‍ഷിക പലിശനിരക്ക് (ROI) #
12-60 മാസം 5.55%

*കുറഞ്ഞ പ്രതിമാസ സേവിംഗ്സ് തുക ₹2,000/-

*A. മുതിർന്ന പൗരന്മാർ (60 വർഷം+) ₹2 കോടി വരെയുള്ള (റിക്കറിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ ഒഴികെ) ഡിപ്പോസിറ്റിന് പ്രതിവർഷം 0.25% അധികമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്

*B. ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റം, ഓട്ടോ-റിന്യൂ ചെയ്ത ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ എന്നിവയിലൂടെ നടത്തിയ/പുതുക്കിയ ₹25 ലക്ഷം വരെയുള്ള വ്യക്തിഗത ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് (RD ഒഴികെ) പ്രതിവർഷം 0.10% അധിക ROI ബാധകമായിരിക്കും.

*C. ക്യുമുലേറ്റീവ് ഓപ്ഷന് വാർഷികമായി പലിശ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

 

 

പലിശനിരക്കുകള്‍ മാറാന്‍ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്, നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ ആദ്യ ദിവസത്തെ പലിശയായിരിക്കും തുടര്‍ന്ന് കണക്കാക്കുക.

ആഗസ്ത് 28, 2020 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ

സ്പെഷ്യല്‍ ഡിപ്പോസിറ്റുകള്‍ (ഫിക്സഡ് നിരക്കുകള്‍) ₹2 കോടി വരെ ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ (പ്രതിവർഷം)
പിരീഡ് മാസ വരുമാന പദ്ധതി മൂന്നു മാസങ്ങളുടെ കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ വാര്‍ഷിക വരുമാന പദ്ധതി സഞ്ചിത പലിശ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍
33 മാസം 5.70% 5.75% 5.80% 5.90% 5.90%
66 മാസം 5.90% 5.95% 6.00% 6.10% 6.10%
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക (₹) ₹40,000 ₹20,000 ₹20,000 ₹20,000 ₹20,000

പ്രീമിയം ഡിപ്പോസിറ്റുകള്‍ (സ്ഥിര പലിശ) ₹2 കോടി വരെ ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ (പ്രതിവർഷം)
പിരീഡ് മാസ വരുമാന പദ്ധതി മൂന്നു മാസങ്ങളുടെ കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ വാര്‍ഷിക വരുമാന പദ്ധതി സഞ്ചിത പലിശ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍
15 മാസം 5.65% 5.70% 5.75% - 5.85%
30 മാസം 5.65% 5.70% 5.75% 5.85% 5.85%
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക (₹) ₹40,000 ₹20,000 ₹20,000 ₹20,000 ₹20,000

സാധാരണ ഡിപ്പോസിറ്റുകള്‍ (സ്ഥിരവും വേരിയബിളുമായ നിരക്കുകള്‍) ₹2 കോടി വരെ ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ (പ്രതിവർഷം)
പിരീഡ് മാസ വരുമാന പദ്ധതി മൂന്നു മാസങ്ങളുടെ കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ വാര്‍ഷിക വരുമാന പദ്ധതി സഞ്ചിത പലിശ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍
12-23 മാസം 5.55% 5.60% 5.65% - 5.75%
24-35 മാസം 5.55% 5.60% 5.65% 5.75% 5.75%
36-84 മാസം 5.75% 5.80% 5.85% 5.95% 5.95%
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക (₹) ₹40000 ₹20000 ₹20000 ₹20000 ₹20000

സാധാരണ ഡിപ്പോസിറ്റുകള്‍ (സ്ഥിരവും വേരിയബിളുമായ നിരക്കുകള്‍) ₹2 കോടി കവിയുന്ന ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ & ₹5 കോടി വരെ (പ്രതിവർഷം)
പിരീഡ് മാസ വരുമാന പദ്ധതി മൂന്നു മാസങ്ങളുടെ കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ വാര്‍ഷിക വരുമാന പദ്ധതി സഞ്ചിത പലിശ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍
12-23 മാസം 5.35% 5.40% 5.45% - 5.55%
24-35 മാസം 5.35% 5.40% 5.45% 5.55% 5.55%
36-84 മാസം 5.55% 5.60% 5.65% 5.75% 5.75%

സാധാരണ ഡിപ്പോസിറ്റുകള്‍ (സ്ഥിരവും വേരിയബിളുമായ നിരക്കുകള്‍) ₹5 കോടി കവിയുന്ന ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ & ₹10 കോടി വരെ (പ്രതിവർഷം)
പിരീഡ് മാസ വരുമാന പദ്ധതി മൂന്നു മാസങ്ങളുടെ കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ വാര്‍ഷിക വരുമാന പദ്ധതി സഞ്ചിത പലിശ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍
12-23 മാസം 5.05% 5.10% 5.15% - 5.25%
24-35 മാസം 5.05% 5.10% 5.15% 5.25% 5.25%
36-84 മാസം 5.25% 5.30% 5.35% 5.45% 5.45%

ആഗസ്ത് 28, 2020 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ

സാധാരണ ഡിപ്പോസിറ്റുകള്‍ (സ്ഥിരവും വേരിയബിളുമായ നിരക്കുകള്‍) ₹10 കോടി കവിയുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളും ₹25 കോടിക്ക് താഴെ (പ്രതിവർഷം)
പിരീഡ് മാസ വരുമാന പദ്ധതി മൂന്നു മാസങ്ങളുടെ കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ വാര്‍ഷിക വരുമാന പദ്ധതി സഞ്ചിത പലിശ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍
12-23 മാസം 5.00% 5.05% 5.10% - 5.20%
24-35 മാസം 5.00% 5.05% 5.10% 5.20% 5.20%
36-84 മാസം 5.20% 5.25% 5.30% 5.40% 5.40%

ആഗസ്ത് 28, 2020 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ

സാധാരണ ഡിപ്പോസിറ്റുകള്‍ (സ്ഥിരവും വേരിയബിളുമായ നിരക്കുകള്‍) ₹25 കോടി & അതിന് മുകളിലുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ (p.a.)
പിരീഡ് മാസ വരുമാന പദ്ധതി മൂന്നു മാസങ്ങളുടെ കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക കാലാവധി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ വാര്‍ഷിക വരുമാന പദ്ധതി സഞ്ചിത പലിശ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍
12-23 മാസം 4.70% 4.75% 4.80% - 4.90%
24-35 മാസം 4.70% 4.75% 4.80% 4.90% 4.90%
36-84 മാസം 4.90% 4.95% 5.00% 5.10% 5.10%

പലിശനിരക്കുകള്‍ മാറാന്‍ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്, നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ ആദ്യ ദിവസത്തെ പലിശയായിരിക്കും തുടര്‍ന്ന് കണക്കാക്കുക.

കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്‍

ഒരു പ്രധാന പങ്കാളിയാവുക

എച്ച് ഡി എഫ് സി 17 ലക്ഷത്തിലധികം നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് വീട്ടുപണം സ്വരൂപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ CRISIL, ICRA എന്നിവയിൽ നിന്നും 'AAA' ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അസാധാരണമായി ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സേവനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ റീട്ടെയില്‍ സേവിംഗ് പദ്ധതികള്‍ എല്ലാം തന്നെ പ്രാഥമികമായി പ്രധാന പങ്കാളികളിലൂടെയാണ് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആകര്‍ഷകമായ ബ്രോക്കറേജ്/ കമ്മീഷന്‍ വ്യവസ്ഥകള്‍ കൂടാതെ ഈ പങ്കാളികള്‍ക്ക് മറ്റു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഏജന്റുമാറായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളെ ഒരു പ്രധാന പങ്കാളിയെന്ന നിലയില്‍ നിങ്ങളുടെ പോര്‍ട്ട്ഫോളിയോ മെച്ചപ്പെടുത്താനും, ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന നിക്ഷേപ പദ്ധതികള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനും അവസരം നല്‍കുന്നു.

 • ആകര്‍ഷകമായ വേതന വ്യവസ്ഥ
 • എച്ച് ഡി എഫ് സി ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്നും പൂര്‍ണ്ണമായ സഹകരണം
 • സുരക്ഷിതവും സുദൃഡവുമായ ഉത്പന്ന നിര
 • ഒരു ലോകോത്തര സ്ഥാപനമെന്ന സല്‍പ്പേര്
 • കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പ്രിയങ്കരമായ ബ്രാന്‍ഡ്
 • മറ്റു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിതരണക്കാരനായും പ്രവൃത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യം

2 ലളിതമായ വഴികള്‍ പിന്തുടരുക

ഘട്ടം 1

താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ നിന്ന് ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള എച്ച് ഡി എഫ് സി ഡിപ്പോസിറ്റ് സെന്‍ററില്‍ നല്‍കുക, അല്ലെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും എച്ച് ഡി എഫ് സി ഡിപ്പോസിറ്റ് ബ്രാഞ്ചില്‍ നിന്നും അപേക്ഷാ ഫോറം എടുക്കുക.


ഡിപ്പോസിറ്റ് ഏജന്‍റ് ഫോം

ഘട്ടം 2

നിങ്ങളുമായി അഭിമുഖം നടത്തുകയും, ഉചിതമെന്ന് തോന്നിയാല്‍, നിങ്ങളെ ഒരു മുഖ്യ പങ്കാളിയായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇന്ത്യയിലെ എച്ച് ഡി എഫ് സി ഡിപ്പോസിറ്റ് സെന്‍ററുകൾ

ചാറ്റ് ചെയ്യാം!