എച്ച് ഡി എഫ് സി കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ്

എച്ച് ഡി എഫ് സി രജിസ്റ്റേർഡ്, കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ്

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസ്

റാമോൺ ഹൗസ്, 169, ബാക്ക്ബേ റിക്ലമേഷൻ, H T പരേഖ് മാർഗ്ഗ്, ചർച്ച്ഗേറ്റ്, മുംബൈ - 400020
 

പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ: തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി

പ്രവൃത്തി സമയം: 9:30 am മുതൽ 5:15 pm

tel:  +91 (22) 66316000, +91 (22) 22820282

കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ്

എച്ച് ഡി എഫ് സി ഹൗസ്, എച്ച് ടി പരേഖ് മാർഗ്ഗ്, 165-166,ബാക്ക്ബേ റിക്ലമേഷൻ, ചർച്ച്ഗേറ്റ്, മുംബൈ - 400 020.

പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ: തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി

പ്രവൃത്തി സമയം: 9:30 am മുതൽ 5:15 pm

ഡിപ്പോസിറ്റിന്

+91 (22) 66316060

മറ്റുള്ളവയ്ക്ക്

ടെലഫോൺ: +91 (22) 66316000
ഫാക്സ്: +91 (22) 22046834

മുംബൈയിൽ ഹൗസിംഗ് ലോണിന്

1800 210 0018, +91 (22) 64807999

മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾക്ക് - ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യു

ബ്രാഞ്ചിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കാം

നമുക്ക് മിക്ക കാര്യങ്ങളും ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യാം, ദയവായി താഴെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നോക്കുക