പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ (FAQs)

നിങ്ങളുടെ ലോണ്‍ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോടു പറയുക

ഞാന്‍ താമസിക്കുന്നത്

ഇടക്കിടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

എച്ച് ഡി എഫ് സി നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ യോഗ്യത പ്രധാനമായും നിങ്ങളുടെ വരുമാനവും തിരിച്ചടവ് ശേഷിയും അനുസരിച്ച് നിർണ്ണയിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രായം, യോഗ്യത, ആശ്രിതരുടെ എണ്ണം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ വരുമാനം (ഉണ്ടെങ്കിൽ), ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും, സമ്പാദ്യ ചരിത്രം, തൊഴിലിന്‍റെ സ്ഥിരത, തുടർച്ച എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ.

EMI എന്നാല്‍ 'ഓരോ മാസവും തുല്യമായി വിഭജിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ട തുക'യാണ്. ഈ തുക ലോണ്‍ തുക തീരുന്നത് വരെ നിങ്ങള്‍ ഓരോ മാസവും ഒരു കൃത്യമായ തീയതിയില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കണം. EMI യില്‍ നിങ്ങളുടെ ലോണ്‍ തുകയും, പലിശ തുകയും അടങ്ങിയിരിക്കും. ആദ്യ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പലിശത്തുക കൂടുതലും ലോണ്‍ തുക കുറവുമായിരിക്കും, എന്നാല്‍ ലോണിന്‍റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ ലോണ്‍ തുകയായിരിക്കും പലിശത്തുകയേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍.

എച്ച് ഡി എഫ് സി ഹോം ലോണിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ തുക പ്രോപ്പർട്ടിക്കായി ചിലവഴിക്കുന്നത് ആണ് 'സ്വന്തം സംഭാവന’.

നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനായി, എച്ച് ഡി എഫ് സി നിങ്ങളുടെ ഹൗസ് ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് വിവിധ രീതികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ECS (ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സിസ്റ്റം) ഉപയോഗിച്ച് തവണകള്‍ അടയ്ക്കാനായി നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിനെ ഏര്‍പ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ മാസത്തവണകള്‍ നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ തൊഴില്‍ ദാതാവില്‍ നിന്നോ, നിങ്ങളുടെ ശമ്പള അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് പോസ്റ്റ്‌ ഡേറ്റഡ് ചെക്കുകള്‍ വഴിയോ തിരിച്ചടയ്ക്കാം.

നിങ്ങള്‍ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനോ, കെട്ടിടം പണിയുന്നതിനോ തീരുമാനിച്ചാല്‍ സ്ഥലം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, പണി തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങള്‍ക്ക് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാം.

മാര്‍ക്കറ്റ് വില എന്നാല്‍ നിലവിലുള്ള വിപണി സാഹചര്യമനുസരിച്ച് വസ്തുവിനിടാവുന്ന മൂല്യമാണ്.

നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസില്‍ നിന്ന് വാങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ ഞങ്ങളുടെ വെബ് സൈറ്റില്‍ നിന്നു ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം പൂരിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ രേഖകള്‍, പ്രോസസിംഗ് ഫീ, ചെക്ക് എന്നിവയോടൊപ്പം ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള എച്ച് ഡി എഫ് സി ഓഫീസില്‍ നല്‍കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ വെബ് സൈറ്റിലുള്ള 'ഇന്‍സ്റ്റന്റ് ഹോം ലോണ്‍' എന്ന ലിങ്കിലൂടെ ലോകത്ത് എവിടെനിന്നും ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതും നിങ്ങള്‍ക്ക് ലോണിന് അര്‍ഹതയുണ്ടോ എന്ന് അറിയാവുന്നതുമാണ്.

ഉവ്വ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭവന വായ്പയുടെ വായ്പ തുകയ്ക്കും പലിശ തുകയ്ക്കും 1961ലെ ആദായനികുതി നിയമം അനുസരിച്ച് ഇളവുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഇളവുകള്‍ വര്‍ഷം തോറും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വായ്പാ ഉപദേശകനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയനിവാരണം വരുത്തേണ്ടതാണ്‌.

ലോണിന്‍റെ സെക്യൂരിറ്റി എന്നത് സാധാരണയായി വസ്തുവിന്മേല്‍ ഞങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന ധന സഹായത്തിന്‍റെ പലിശയാണ്/ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഈട്/ അല്ലെങ്കില്‍ ഇടക്കാല സെക്യൂരിറ്റി എന്നിവയാണ്. ഇതെല്ലാം ആവശ്യമായി വരുന്ന സമയത്ത് ഈടാക്കുന്നതാണ്.

വസ്തുവിന്‍റെ ആധാരം വ്യക്തവും, വില്‍ക്കാനാകുന്നതും, ബാധ്യതകളില്ലാത്തതും ആയിരിക്കണം എന്നത് പ്രധാനമാണ്. നിലവില്‍ വസ്തു ഈടോ മറ്റു വായ്പകള്‍ ഉള്ളതോ കേസുകള്‍ ഉള്ളതോ ആയിരിക്കാന്‍ പാടില്ല. മേല്‍പ്പറഞ്ഞവ ഉണ്ടെങ്കില്‍ വസ്തുവിന്റെ ആധാരത്തെ അത് വിപരീതമായി ബാധിക്കും.

മുതല്‍ തിരിച്ചടവ് നിങ്ങള്‍ക്ക് വായ്പ തുക പൂര്‍ണ്ണമായി ചെലവഴിക്കാന്‍ ലഭിക്കുന്ന മാസത്തിന്‍റെ അടുത്ത മാസം മുതല്‍ ആരംഭിക്കും. വായ്പ തുക ലഭിക്കാന്‍ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ച തുകയുടെ പലിശ അടയ്ക്കണം. ഈ പലിശയെ 'പ്രീ-EMI' പലിശ എന്ന് പറയുന്നു. പ്രീ-EMI പലിശ ഓരോ മാസവും വായ്പ ലഭിച്ച തീയതി മുതല്‍ EMI ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി വരെ അടയ്ക്കണം.

നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ കാര്യത്തില്‍ എച്ച് ഡി എഫ് സി നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക 'ട്രാഞ്ചിംഗ്' സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നു. ഇത് പ്രകാരം നിങ്ങള്‍ക്ക് വസ്തു നിങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാകുന്നതുവരെ, എത്ര തവണ അടവുകള്‍ വേണം എന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. പലിശ കൂടാതെ നിങ്ങള്‍ എത്ര തുക അടയ്ക്കുന്നോ അത് മുതലിന്‍റെ തിരിച്ചടവിലേക്ക് ചേരും. ഇത് വായ്പ എളുപ്പത്തില്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് വായ്പ ലഭിക്കുന്ന കാലയളവ് ദീര്‍ഘിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളില്‍ വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണ്.

വസ്തു ഇടപാടില്‍ 'വില്‍പ്പന കരാര്‍' എന്നാല്‍ വസ്തുവിന്‍റെ വിസ്തീര്‍ണ്ണം, കൈവശം ലഭിക്കുന്ന തീയതി, വില എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുത്തി വില്‍ക്കുന്ന ആളും വാങ്ങുന്ന ആളും തമ്മില്‍ എഴുതിയുണ്ടാക്കുന്ന നിയമപരമായി സാധുതയുള്ള ഒരു കരാറാണ്. ഇത് സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറില്‍ ആണ് എഴുതുന്നത്.

പല ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും 'വില്‍പ്പന കരാര്‍' നിയമപരമായി രെജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കരാര്‍ തീയതിക്ക് നാലുമാസത്തിനകം നിങ്ങള്‍ ഈ കരാര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന സബ്-രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫീസില്‍ ഈ കരാര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇത് ഇന്ത്യന്‍ രെജിസ്ട്രേഷന്‍ നിയമം 1908 പ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഒരു വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാദ്ധ്യത എന്നാല്‍ ആ വസ്തുവിന്മേല്‍ തിരിച്ചടവു മുടങ്ങിയ വായ്പ, ബില്ലുകള്‍ എന്നിവ മൂലം വരാവുന്ന കടങ്ങളാണ്. ഒരു വസ്തു വാങ്ങാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോള്‍ അത് ബാദ്ധ്യതകള്‍ ഒന്നുമില്ലാത്തതാണ്‌ എന്ന് തീര്‍ച്ചയായും ഉറപ്പുവരുത്തണം.

തീര്‍ച്ചയായും, നിങ്ങള്‍ക്ക് മറ്റൊരു ബാങ്ക് അല്ലെങ്കില്‍ ഭവനവായ്പാ സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ തൊഴില്‍ ദാതാവില്‍ നിന്നുപോലും എടുത്ത വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ എച്ച് ഡി എഫ് സി യില്‍ വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 'ബാലന്‍സ് ട്രാന്‍സ്ഫ'റിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാന്‍ ദയവായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഓഫീസ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.

നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വസ്തു എന്നാല്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വീടിനെയാണ്‌ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയായതിനു ശേഷമുള്ള ഒരു തീയതിയില്‍ ഇത് ഉടമസ്ഥന് കൈമാറും.

പ്രോപ്പർട്ടി സാങ്കേതികമായി വിലയിരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാ നിയമപരമായ ഡോക്യുമെന്‍റേഷനുകളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ വീതം പൂർണമായി നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ അനുവദിച്ച് നൽകും. ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ‘നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്കായുള്ള ഓൺലൈൻ ആക്സസ്’ ലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ അനുവദിച്ച് നൽകുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ വായ്പ ചെലവഴിക്കാനുള്ള അപേക്ഷ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ തുക മുഴുവനായോ തവണകളായോ നല്‍കുന്നതാണ്. തവണകള്‍ സാധാരണമായി മൂന്നില്‍ കൂടാറില്ല. ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ വായ്പാ തവണകള്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിന്‍റെ പുരോഗതി അനുസരിച്ചു നല്കുന്നതാണ്‌. ഈ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നത് ഞങ്ങളായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഡെവലപ്പര്‍ ആയിരിക്കില്ല. മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പോലെ നിര്‍മ്മാണം തുടരാതെ നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിലയില്‍ വായ്പ്പാ പണം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ ഡെവലപ്പറുമായി ഒരു കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെടുക.

ശരിയാണ്, നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു വായ്പ അതിന്റെ കാലാവധിക്ക് മുന്‍പുതന്നെ വലിയ തുകകളായി ഭാഗികമോ പൂര്‍ണ്ണമോ ആയ മുഴുവന്‍ തിരിച്ചടവ് നടത്താവുന്നതാണ്. ഇതിനു ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ ബാധകമാണ്. 'ആക്സിലറേറ്റഡ് റീ പെയ്മെന്റ് സ്കീം' എന്ന പേരില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ വായ്പ തിരിച്ചടവ് വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള ഒരു സൌജന്യ പദ്ധതിയും ഉണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം ഓരോ വര്‍ഷത്തെ EMI തുകയും നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് വായ്പ തിരിച്ചടവ് വേഗത്തിലാക്കുന്നു.

വേണം. വായ്പാ കാലയളവില്‍ നിങ്ങളുടെ വസ്തു കൃത്യമായി അഗ്നിബാധ അതുപോലെയുള്ള മറ്റപകടങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കെതിരായി ഇന്‍ഷുര്‍ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന്‍റെ തെളിവുകള്‍ രേഖാമൂലം ഓരോ കൊല്ലവും അല്ലെങ്കില്‍ എപ്പോള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ എച്ച് ഡി എഫ് സിയ്ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താവ് എച് ഡി എഫ് സി ആയിരിക്കും.

1961ലെ ആദായനികുതി നിയമം അദ്ധ്യായം XX C പ്രകാരം ഒരു നിശ്ചിത വിലയിലധികം മൂല്യമുള്ള സ്ഥാവര വസ്തുക്കള്‍ വാങ്ങുവാനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അദ്ധ്യായത്തില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിരിക്കുന്ന തരം വസ്തുക്കള്‍ അതില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചു മാത്രമേ കൈമാറാനാകൂ.

നിങ്ങളുടെ കുടിശ്ശികയുള്ള ഹോം ലോൺ മറ്റൊരു ബാങ്കിൽ / ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും എച്ച് ഡി എഫ് സിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലോൺ എന്നു പറയുന്നു.

12 മാസങ്ങളുടെ പതിവ് പേമെന്‍റ് ട്രാക്ക് ഉള്ള മറ്റൊരു ബാങ്ക് / HFI യിൽ നിലവിൽ ഹോം ലോൺ ഉള്ള ഏതൊരു വായ്പക്കാരനും എച്ച് ഡി എഫ് സിയിൽ നിന്ന് ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലോൺ ലഭിക്കും.

എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ടെലിസ്‌കോപ്പിക് തിരിച്ചടവ് ഓപ്ഷന് കീഴിൽ ഒരു ഉപഭോക്താവിന് നേടാനാകുന്ന പരമാവധി കാലാവധി 30 വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിരമിക്കൽ പ്രായം വരെ ആണ്.

ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ വായ്പകൾക്ക് ബാധകമായ പലിശനിരക്ക് ഹോം ലോണുകളുടെ പലിശ നിരക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല.

ഉവ്വ്. 1961 ലെ ആദായനികുതി നിയമപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലോണിന്‍റെ മുതൽ, പലിശ ഘടകങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹരാണ്. ഓരോ വർഷവും ആനുകൂല്യങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടാമെന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ലോണിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ലോൺ കൗൺസിലറുമായി പരിശോധിക്കുക.

അതെ, എച്ച് ഡി എഫ് സിയിൽ നിന്ന് ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലോണിനൊപ്പം ₹50 ലക്ഷം വരെ അധിക ടോപ്പ് അപ്പ് ലോണും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

https://www.hdfc.com/checklist#documents-charges -ല്‍ ഒരു ബാലന്‍സ് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ലോണിനുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്, ഫീസ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ എന്നിവ നിങ്ങള്‍ക്ക് കണ്ടെത്താനാവും

അതെ, നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു വാങ്ങിയ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സിയിൽ നിന്ന് ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലോൺ ലഭിക്കും.

ടൈലിംഗ്, ഫ്ലോറിംഗ്, ഇന്‍റേണൽ/ എക്സ്റ്റേണൽ പ്ലാസ്റ്റർ, പെയിന്‍റിംഗ് എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വീട് പുതുക്കലിനുള്ള (ഘടന / കാർപ്പറ്റ് വിസ്തീർണ്ണം മാറ്റാതെ) ലോൺ ആണിത്.

അപ്പാർട്ട്മെന്‍റ് / ഫ്ലോർ / റോ ഹൗസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നവീകരണം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും. നിലവിൽ ഹോം ലോൺ ഉള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഹൗസ് റിനോവേഷൻ ലോൺ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

നിങ്ങൾക്ക് ഹൗസ് റിനോവേഷൻ ലോൺ പരമാവധി 15 വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്‍റ് പ്രായം വരെ ലഭ്യമാക്കാം, ഏതാണോ കുറവ് അത്.

ഹൗസ് റിനോവേഷൻ ലോണുകളിൽ ബാധകമായ പലിശ നിരക്കുകൾ ഹോം ലോണുകളുടെ പലിശ നിരക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല.

സ്ഥാവര ഫർണിച്ചറുകളും ഫിക്സ്ചറുകളും വാങ്ങുന്നതിന് മാത്രമേ ഹൗസ് റിനോവേഷൻ ലോണുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ

ഉവ്വ്. ആദായനികുതി നിയമം, 1961 പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ഹൗസ് റിനോവേഷൻ ലോണുകളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഘടകങ്ങളിൽ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും ആനുകൂല്യങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടാമെന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ലോണിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ലോൺ കൗൺസിലറുമായി പരിശോധിക്കുക.

ലോണിന്‍റെ സെക്യൂരിറ്റി എന്നത് സാധാരണയായി വസ്തുവിന്മേല്‍ ഞങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന ധന സഹായത്തിന്‍റെ പലിശയാണ്/ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഈട്/ അല്ലെങ്കില്‍ ഇടക്കാല സെക്യൂരിറ്റി എന്നിവയാണ്. ഇതെല്ലാം ആവശ്യമായി വരുന്ന സമയത്ത് ഈടാക്കുന്നതാണ്.

സാങ്കേതികമായി വസ്തു മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തിക്കഴിയുകയും, നിയമപരമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ പൂര്‍ത്തിയാക്കിക്കഴിയുകയും, നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സംഭാവന നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ലോൺ തുക വിനിയോഗിക്കാനാകും.

എച്ച് ഡി എഫ് സി വിലയിരുത്തിയ നിർമാണ / നവീകരണ പുരോഗതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലോൺ തവണകളായി വിതരണം ചെയ്യും.

ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും ബാധകമായ ഫീസും നിരക്കുകളും സംബന്ധിച്ച ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് https://www.hdfc.com/checklist#documents-charges ൽ കണ്ടെത്താം

അധിക മുറികൾ, ഫ്ലോറുകൾ പോലുള്ളവ നിങ്ങളുടെ വീട് വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ലോൺ ആണിത്.

നിലവിലുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്‍റ് / ഫ്ലോർ / റോ ഹൗസിലേക്ക് സ്ഥലം ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും എച്ച് ഡി എഫ് സിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഹോം എക്സ്റ്റൻഷൻ ലോൺ ലഭിക്കും. നിലവിലുള്ള ഹോം ലോൺ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു ഹോം എക്സ്റ്റൻഷൻ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാം.

നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി 20 വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം വരെ, ഏതാണോ കുറവ് അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോം എക്സ്റ്റൻഷൻ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയും.

ഹോം എക്സ്റ്റൻഷൻ ലോണുകൾക്ക് ബാധകമായ പലിശനിരക്ക് ഹോം ലോണുകളുടെ പലിശ നിരക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല.

ഉവ്വ്. 1961 ആദായനികുതി നിയമപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ഹോം എക്സ്റ്റൻഷൻ ലോണിന്‍റെ മുതൽ, പലിശ ഘടകങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹരാണ്. ഓരോ വർഷവും ആനുകൂല്യങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടാമെന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ലോണിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ലോൺ കൗൺസിലറുമായി പരിശോധിക്കുക.

ലോണിന്‍റെ സെക്യൂരിറ്റി എന്നത് സാധാരണയായി വസ്തുവിന്മേല്‍ ഞങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന ധന സഹായത്തിന്‍റെ പലിശയാണ്/ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഈട്/ അല്ലെങ്കില്‍ ഇടക്കാല സെക്യൂരിറ്റി എന്നിവയാണ്. ഇതെല്ലാം ആവശ്യമായി വരുന്ന സമയത്ത് ഈടാക്കുന്നതാണ്.

എച്ച് ഡി എഫ് സി വിലയിരുത്തിയ പ്രകാരം നിർമാണ / നവീകരണ പുരോഗതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എച്ച് ഡി എഫ് സി നിങ്ങളുടെ ഹോം എക്സ്റ്റൻഷൻ ലോൺ തവണകളായി വിതരണം ചെയ്യും.

ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും ബാധകമായ ഫീസും നിരക്കുകളും സംബന്ധിച്ച ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് https://www.hdfc.com/checklist#documents-charges ൽ കണ്ടെത്താം

വിവാഹം, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരണം, ഡെറ്റ് കൺസോളിഡേഷൻ മുതലായ വ്യക്തിഗതവും ഔദ്യോഗികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി (ഊഹക്കച്ചവട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒഴികെ) ടോപ്പ് അപ്പ് ലോണുകൾ ലഭ്യമാക്കാം.

നിലവില്‍ ഭവന വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ളവര്‍, വീടു മോടിപിടിപ്പിക്കാനും, അനുബന്ധ നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ നടത്തുവാനും ഒരു ടോപ്‌ അപ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലോൺ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന പുതിയ കസ്റ്റമേർസിന് എച്ച് ഡി എഫ് സിയിൽ നിന്ന് അധികമായി ഒരു ടോപ്പ് അപ്പ് ലോണും എടുക്കാവുന്നവതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിലവിലെ ഹോം ലോണിന്‍റെ വിതരണത്തിന് 12 മാസത്തിന് ശേഷം, നിലവിൽ ലോണെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ/ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ടോപ്പ് അപ്പ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

ടോപ്‌ അപ് ലോണിന് അനുവദിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ തുക നിങ്ങളുടെ ഇതുവരെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭവന വായ്പകളുടെയും മുതല്‍ തുകകള്‍ക്ക്‌ തുല്യമോ 50 ലക്ഷം രൂപയോ, ഏതാണ് കുറവ് എന്ന് വെച്ചാല്‍ അതാണ്‌. ഇത് എല്ലാ വായ്പകളുടെയും തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ ബാക്കിയുള്ള തുകയും, ടോപ്‌ അപ്പും ചേരുമ്പോള്‍ 80% വരുന്നവായ്പ നിയന്ത്രണത്തില്‍ കവിയാതെ 75 ലക്ഷം രൂപ വരെ, അല്ലെങ്കില്‍ വസ്തുവിന്‍റെ വിപണി മൂല്യം 75 ലക്ഷത്തില്‍ കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ഈട് വച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുവിന്റെ 75%, ഇതെല്ലാം കണക്കാക്കുന്നത് എച്ച് ഡി എഫ് സിയാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി 15 വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം വരെ, ഏതാണോ കുറവ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോപ്പ് അപ്പ് ലോൺ ലഭ്യമാക്കാം.

ലോണിന്‍റെ സെക്യൂരിറ്റി എന്നത് സാധാരണയായി വസ്തുവിന്മേല്‍ ഞങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന ധന സഹായത്തിന്‍റെ പലിശയാണ്/ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഈട്/ അല്ലെങ്കില്‍ ഇടക്കാല സെക്യൂരിറ്റി എന്നിവയാണ്. ഇതെല്ലാം ആവശ്യമായി വരുന്ന സമയത്ത് ഈടാക്കുന്നതാണ്.

അതെ. എച്ച് ഡി എഫ് സിയിൽ നിന്നുള്ള ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലോണിന് പുറമേ ടോപ്പ് അപ്പ് ലോണും ലഭിക്കും

ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും ബാധകമായ ഫീസ് നിരക്കുകളും സംബന്ധിച്ച ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്https://www.hdfc.com/checklist#documents-charges ൽ കണ്ടെത്താം

ഇത് പൂർണ്ണമായും പണികഴിപ്പിച്ച, ഫ്രീഹോൾഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ, വാണിജ്യ പ്രോപ്പർട്ടികൾക്കുള്ള : വിവാഹം, മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ പോലുള്ള വ്യക്തിഗത, ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് (ഊഹക്കച്ചവട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ) ഉള്ള ലോണാണിത്. മറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള നിലവിലെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ (LAP) എച്ച് ഡി എഫ് സിയിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്.

നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നിലവിലുള്ള എല്ലാ ലോണുകളുടെ കുടിശ്ശികയും ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണും എച്ച് ഡി എഫ് സി വിലയിരുത്തിയത് പോലെ ഈട് നൽകിയ വസ്തുവിന്‍റെ മാർക്കറ്റ് മൂല്യത്തിന്‍റെ 60%% ൽ കവിയാൻ പാടില്ല. പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ, എച്ച് ഡി എഫ് സി വിലയിരുത്തിയതുപോലെ, പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മാർക്കറ്റ് മൂല്യത്തിന്‍റെ 50%% ൽ കവിയാൻ പാടില്ല.

വിവാഹം, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരണം, ഡെറ്റ് കൺസോളിഡേഷൻ തുടങ്ങിയ വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് (ഊഹക്കച്ചവട ആവശ്യങ്ങൾ ഒഴികെ) ശമ്പളക്കാരും സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരുമായ വ്യക്തികൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ (LAP) ലഭിക്കും.

നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി 15 വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം വരെ, ഏതാണ് കുറവോ അതുവരെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയും.

ലോണിന്‍റെ സെക്യൂരിറ്റി എന്നത് സാധാരണയായി വസ്തുവിന്മേല്‍ ഞങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന ധന സഹായത്തിന്‍റെ പലിശയാണ്/ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഈട്/ അല്ലെങ്കില്‍ ഇടക്കാല സെക്യൂരിറ്റി എന്നിവയാണ്. ഇതെല്ലാം ആവശ്യമായി വരുന്ന സമയത്ത് ഈടാക്കുന്നതാണ്.

അതെ, പൂർണമായും നിർമ്മിച്ചതും ഫ്രീഹോൾ‌ഡ് കൊമേർഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾക്ക് മേൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ (LAP) ലഭ്യമാക്കാം .

ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും ബാധകമായ ഫീസും നിരക്കുകളും സംബന്ധിച്ച ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് https://www.hdfc.com/checklist#documents-charges ൽ കണ്ടെത്താം

ഇത് ഒരു പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്ക് വാങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം ഒരു ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കിന്‍റെ വിപുലീകരണം, മെച്ചപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ലോൺ ആണ്. മറ്റേതൊരു ബാങ്ക് / ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും നിലവിലുള്ള കൊമേർഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ എച്ച് ഡി എഫ് സിയിലേക്ക് മാറ്റാം.

ഡോക്ടർമാർ, അഭിഭാഷകർ, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുമാർ, ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾ തുടങ്ങിയ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ഓഫീസോ ക്ലിനിക്കോ വാങ്ങുന്നതിന് കൊമേർഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ ലഭ്യമാക്കാം.

നിങ്ങൾക്ക് കൊമേർഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ പരമാവധി 15 വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം വരെ, ഏതാണ് കുറവ് ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയും.

ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും ബാധകമായ ഫീസും നിരക്കുകളും സംബന്ധിച്ച ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് https://www.hdfc.com/checklist#documents-charges ൽ കണ്ടെത്താം

പുതിയതോ നിലവിലുള്ളതോ ആയ വാണിജ്യ പ്ലോട്ട് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ലോൺ ആണിത്. മറ്റേതൊരു ബാങ്ക് / ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും നിലവിലുള്ള കൊമേർഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ (പ്ലോട്ട്) എച്ച് ഡി എഫ് സിയിലേക്ക് മാറ്റാം.

ഡോക്ടർമാർ, അഭിഭാഷകർ, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുമാർ, ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾ തുടങ്ങിയ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ഓഫീസോ ക്ലിനിക്കോ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കൊമേർഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ (പ്ലോട്ട്) ലഭിക്കും.

നിങ്ങൾക്ക് കൊമേർഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ പരമാവധി 15 വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം വരെ, ഏതാണ് കുറവ് ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയും.

ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും ബാധകമായ ഫീസും നിരക്കുകളും സംബന്ധിച്ച ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് https://www.hdfc.com/checklist#documents-charges ൽ കണ്ടെത്താം

അതെ, ഹോം ലോൺ പലിശ നിരക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബാധകമായതിനേക്കാൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കുറവാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ബാധകമായ ഹോം ലോൺ പലിശ നിരക്കിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതിന് സ്ത്രീകൾ ഹോം ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഉടമയോ / സഹ ഉടമയോ ആയിരിക്കണം കൂടാതെ എച്ച് ഡി എഫ് സി ഹോം ലോണിനായുള്ള അപേക്ഷകനോ / സഹ അപേക്ഷകനോ ആയിരിക്കണം.

താഴെപ്പറയുന്ന തരം ഹോം ലോൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് സാധാരണയായി ഇന്ത്യയിൽ ഹൗസിംഗ് ഫൈനാൻസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്:

ഹോം ലോൺ

ഇവ ലഭ്യമാക്കിയ ലോണുകളാണ്:

1. അംഗീകൃത പ്രോജക്റ്റുകളിൽ പ്രൈവറ്റ് ഡവലപ്പേഴ്സിൽ നിന്നും ഫ്ലാറ്റ്, റോ ഹൗസ്, ബംഗ്ലാവ് എന്നിവ വാങ്ങൽ;

2.വികസന അതോറിറ്റികളായ DDA, MHADA, നിലവിലുള്ള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റികൾ, അപ്പാർട്ട്മെന്‍റ് ഓണേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡവലപ്‌മെന്‍റ് അതോറിറ്റി സെറ്റിൽമെന്‍റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യമായി നിർമ്മിച്ച വീടുകളിൽ നിന്ന് പ്രോപ്പർട്ടികൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഹോം ലോണുകൾ;

3.ഫ്രീഹോള്‍ഡ്‌/ ലീസ് ഹോള്‍ഡ്‌ അല്ലെങ്കില്‍ വികസന അതോറിറ്റി നല്‍കിയ വസ്തുവില്‍ വീടു വയ്ക്കാനുള്ള ലോണുകൾ

പ്ലോട്ട് പർച്ചേസ് ലോൺ

നേരിട്ടുള്ള അലോട്ട്മെന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വിൽപ്പന ഇടപാട് വഴി ഒരു പ്ലോട്ട് വാങ്ങുന്നതിനും മറ്റൊരു ബാങ്ക് / ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കിയ നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള പ്ലോട്ട് പർച്ചേസ് ലോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനും പ്ലോട്ട് പർച്ചേസ് ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലോൺ

മറ്റൊരു ബാങ്ക് / ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കിയ നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള ഹോം ലോൺ എച്ച് ഡി എഫ് സിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

ഹൗസ് റിനോവേഷൻ ലോണുകൾ

ഹൗസ് റിനോവേഷൻ ലോൺ ടൈലിംഗ്, ഫ്ലോറിംഗ്, ഇന്‍റേണൽ / എക്സ്റ്റേണൽ പ്ലാസ്റ്റർ, പെയിന്‍റിംഗ് തുടങ്ങിയ നിരവധി മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വീട് നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള (ഘടന/കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ മാറ്റാതെ) ലോൺ ആണിത്.

വീട് വലുതാക്കുവാനുള്ള ലോൺ

അധിക മുറികൾ, ഫ്ലോറുകൾ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ വീട് വിപുലീകരിക്കുകയോ സ്ഥലം ചേർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലോൺ ആണിത്.

നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണിന് ബാധകമായ ഫീസ് നിരക്കുകളുടെ പൂർണ്ണമായ പട്ടിക കാണാൻ, ദയവായി സന്ദർശിക്കുക https://www.hdfc.com/checklist#documents-charges

അതെ, നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ ഒരു സഹ അപേക്ഷകനായി ചേർക്കാൻ കഴിയും. എച്ച് ഡി എഫ് സി ആവശ്യപ്പെടുന്ന വരുമാന രേഖകളുടെ ലഭ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ യോഗ്യത നിർണയിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ വരുമാനം പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

നിങ്ങളുടെ വരുമാനം, ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകിയ ലോണിനായി, ഇൻ-പ്രിൻസിപ്പൽ അംഗീകാരമുള്ള പ്രീ അപ്രൂവ്ഡ് ഹോം ലോണിന് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. സാധാരണയായി, പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ലോണുകൾ പ്രോപ്പർട്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് എടുക്കുന്നത്, അവ ലോൺ അനുവദിച്ച തീയതി മുതൽ 6 മാസത്തേക്ക് സാധുതയുള്ളതാണ്.

നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണിൽ ഒരു സഹ അപേക്ഷകൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഹോം ലോൺ ലഭ്യമാക്കേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി സംയുക്ത ഉടമസ്ഥതയിലാണെങ്കിൽ, ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ എല്ലാ സഹ ഉടമകളും ഹോം ലോണിൽ സഹ അപേക്ഷകരായിരിക്കണം. സഹ അപേക്ഷകർ പൊതുവെ അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളായിരിക്കും.

അതെ, എച്ച് ഡി എഫ് സി നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് താൽ‌ക്കാലിക പലിശ സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ‌ ഡൌൺ‌ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം നൽകുന്നുണ്ട്. നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ താൽ‌ക്കാലിക പലിശ സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ‌ ഡൌൺ‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് https://portal.hdfc.com/login/ ൽ 'ഓൺലൈൻ ആക്സസ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക്' ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

നിങ്ങളുടെ അവസാന സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള അവസാന പലിശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് https://portal.hdfc.com/login ൽ 'ഓൺലൈൻ ആക്സസ് മോഡ്യൂളിലേക്ക്' ലോഗിൻ ചെയ്യാം.

നിർമ്മാണത്തിന്‍റെ പുരോഗതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എച്ചി ഡി എഫ് സി നിർമ്മാണത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികൾക്ക് ലോൺ തവണകളായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു. വിതരണം ചെയ്ത ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റും 'പാർട്ട്' അല്ലെങ്കിൽ 'തുടർന്നുള്ള' വിതരണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

വേഗത്തിലുള്ളതും എളുപ്പത്തിലുള്ളതുമായ 4 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ഹോം ലോൺ ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാക്കാം:
1. സൈൻ അപ്പ് / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക
2. ഹോം ലോൺ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക
3. ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക
4. പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് അടയ്ക്കുക
5. ലോണ്‍ അപ്രൂവല്‍ നേടുക

നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ഹോം ലോണിന് ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാൻ https://portal.hdfc.com/ സന്ദർശിക്കുക!.

ലോൺ വിതരണം ചെയ്യുന്ന മാസത്തിന് ശേഷം EMI ആരംഭിക്കുന്നു. നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികൾക്കുള്ള ലോണുകൾക്ക് EMI സാധാരണയായി പൂർണ്ണമായ ഹോം ലോൺ വിതരണം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആരംഭിക്കുന്നു, എന്നാൽ കസ്റ്റമേർസിന് തങ്ങളുടെ ആദ്യ വിതരണം ആരംഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ EMI ആരംഭിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, തുടർന്നുള്ള ഓരോ വിതരണത്തിനും അനുപാതമായി അവരുടെ EMIകൾ വർദ്ധിക്കും. റീസെയിൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, മുഴുവൻ ലോൺ തുകയും ഒറ്റത്തവണയായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ, മൊത്തം ലോൺ തുകയിൽ EMI വിതരണത്തിന്‍റെ മാസം മുതൽ തുടങ്ങുന്നതാണ്

ലോൺ തുകയെ ആശ്രയിച്ച് മൊത്തം പ്രോപ്പർട്ടി ചെലവിന്‍റെ 10-25% 'സ്വന്തം സംഭാവന' ആയി നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രോപ്പർട്ടി ചെലവിന്‍റെ 75 മുതൽ 90% വരെയാണ് ഹൗസിംഗ് ലോൺ ആയി ലഭിക്കുന്നത്. നിർമ്മാണം, വീട് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ഭവന വിപുലീകരണ ലോൺ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ, നിർമ്മാണം/മെച്ചപ്പെടുത്തൽ/വിപുലീകരണ എസ്റ്റിമേറ്റിന്‍റെ 75 മുതൽ 90% വരെ ഫണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഹോം ലോണ്‍ സാധാരണയായി ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇന്‍സ്റ്റാള്‍മെന്‍റുകള്‍ (EMI) വഴിയാണ് തിരിച്ചടയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ ലോണിന്‍റെ പ്രാരംഭ വർഷങ്ങളിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള മുതൽ, പലിശ ഘടകങ്ങൾ EMI ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, പലിശ ഘടകം മുതൽ ഘടകത്തേക്കാൾ വളരെ വലുതാണ്, അതേസമയം ലോണിന്‍റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ, മുതൽ ഘടകം വളരെ വലുതായിരിക്കും.

പ്രധാൻ മന്ത്രി ആവാസ് യോജന (PMAY) (അർബൻ)-ഭവന ഉടമസ്ഥാവകാശം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്‍റ് ആരംഭിച്ചതാണ് എല്ലാവർക്കും ഭവനം എന്ന ദൗത്യം. PMAY സ്കീം ഇന്ത്യയിലെ നഗരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും അതിനെ തുടർന്നുള്ള ഭവന ആവശ്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് സമൂഹത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തിക ദുർബല വിഭാഗം (EWS)/താഴ്ന്ന വരുമാന ഗ്രൂപ്പ് (LIG), ഇടത്തരം വരുമാന ഗ്രൂപ്പുകൾ (MIG) എന്നിവയ്ക്ക് നൽകുന്നു.
നേട്ടങ്ങൾ:
പലിശ ഘടകത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ധനസഹായം ഹോം ലോണിലെ ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ഒഴുക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനാൽ PMAY ക്ക് കീഴിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി സ്കീം (CLSS) ഹോം ഫൈനാൻസ് താങ്ങാനാവുന്നതാക്കുന്നു. സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള സബ്സിഡി തുക പ്രധാനമായും ഒരു ഉപഭോക്താവിന്‍റെ വരുമാനത്തെയും പ്രോപ്പർട്ടി യൂണിറ്റിന്‍റെ ധനസഹായത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ ഹോം ലോൺ പ്രോസസ്സ് സാധാരണയായി താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു:

ഹോം ലോൺ അപേക്ഷയും ഡോക്യുമെന്‍റേഷനും

എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ സൗകര്യത്തിൽ ഇരുന്ന് ഓൺലൈനായി ഹോം ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാം. അതേസമയം, ഞങ്ങളുടെ ലോൺ വിദഗ്ദർ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും നിങ്ങളുടെ ലോൺ അപേക്ഷ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ട് വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ പങ്കിടാം.

നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ അപേക്ഷാ ഫോമിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ഈ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ അപേക്ഷ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ KYC, വരുമാനം, പ്രോപ്പർട്ടി സംബന്ധിച്ച ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ എന്നിവയുടെ വിശദമായ ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ് നൽകുന്നു. ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ് സൂചകമാണ്, ഹോം ലോൺ അനുമതി പ്രക്രിയയിൽ അധിക ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ആവശ്യപ്പെടാം.

ഹോം ലോണിന്‍റെ അപ്രൂവലും വിതരണവും

അപ്രൂവൽ പ്രോസസ്സ്: മേൽപ്പറഞ്ഞ ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം സമർപ്പിച്ച ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹോം ലോൺ വിലയിരുത്തുകയും അംഗീകൃത തുക കസ്റ്റമറിന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപേക്ഷിച്ച ഹൗസിംഗ് ലോൺ തുകയും അംഗീകരിച്ച തുകയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായേക്കാം. ഹൗസിംഗ് ലോൺ അപ്രൂവലിന് ശേഷം, ലോൺ തുക, കാലയളവ്, ബാധകമായ പലിശ നിരക്ക്, തിരിച്ചടവ് രീതി, അപേക്ഷകർ പാലിക്കേണ്ട മറ്റ് പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ വിശദമാക്കുന്ന ഒരു അനുമതി കത്ത് നൽകുന്നു.

ഡിസ്ബേർസ്മെന്‍റ് പ്രോസസ്: ഡിസ്ബേർസ്മെന്‍റ് പ്രോസസ് എച്ച് ഡി എഫ് സിയിലേക്ക് യഥാർത്ഥ പ്രോപ്പർട്ടി സംബന്ധിച്ച ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്നു. പ്രോപ്പർട്ടി നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ, ഡെവലപ്പർ നൽകുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലിങ്ക്ഡ് പേമെന്‍റ് പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഘട്ടംഘട്ടമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. നിർമ്മാണം / ഭവന നവീകരണം / ഹോം എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലോൺ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ, നൽകിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം നിർമ്മാണം / മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയുടെ പുരോഗതി പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. രണ്ടാമതായി സെയിൽ / റീസെയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികൾക്ക് സെയിൽ ഡീഡ് നടപ്പിലാക്കുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണമായ ലോൺ തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

ഹോം ലോണിന്‍റെ റീപേമെന്‍റ്

ഹോം ലോണുകളുടെ തിരിച്ചടവ് പലിശയും മൂലധനവും കൂടിച്ചേർന്ന ഇക്വേറ്റഡ് പ്രതിമാസ തവണകളിലൂടെയാണ് (EMI).റീസെയ്ൽ വീടുകൾക്കായുള്ള ലോണുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, ലോൺ വിതരണം ചെയ്യുന്ന മാസത്തിന് തൊട്ടടുത്ത മാസം മുതലാണ് EMI ആരംഭിക്കുന്നത്. നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികൾക്കുള്ള ലോണുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, നിർമാണം പൂർത്തിയാകുകയും ഹോം ലോൺ പൂർണമായും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയായി EMI ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ EMI- കൾ വേഗത്തിൽ ആരംഭിക്കാനും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിർമ്മാണത്തിന്‍റെ പുരോഗതി അനുസരിച്ച് നടത്തിയ ഓരോ ഭാഗിക വിതരണത്തിനും EMIകൾ ആനുപാതികമായി വർദ്ധിക്കും.

 

പരമാവധി റീപേമെന്‍റ് കാലയളവ് നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഹൗസിംഗ് ലോണുകളുടെ തരം, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ, പ്രായം, ലോണിന്‍റെ മെച്യൂരിറ്റി തുടങ്ങിയവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹോം ലോണുകൾക്കും ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലോണുകൾക്കും, പരമാവധി കാലയളവ് 30 വർഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിരമിക്കൽ പ്രായം വരെ, ഏതാണോ കുറവ് അത്.

ഹോം എക്സ്റ്റൻഷൻ ലോണുകൾക്ക്, പരമാവധി കാലയളവ് 20 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ വിരമിക്കൽ പ്രായം വരെ, ഏതാണോ കുറവ് അത്.

ഭവന നവീകരണത്തിനും ടോപ്പ്-അപ്പ് ലോണുകൾക്കും, പരമാവധി കാലയളവ് 15 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ വിരമിക്കൽ പ്രായം വരെ, ഏതാണോ കുറവ് അത്.

പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എല്ലാ സഹ ഉടമകളും ഹൗസ് ലോണിന് സഹ അപേക്ഷകരായിരിക്കണം. സാധാരണയായി, സഹ അപേക്ഷകർ അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളാണ്.

നിങ്ങളുടെ ഹൗസിംഗ് ലോൺ പലിശ നിരക്ക് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ലോൺ തരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലോണുകളുണ്ട്:

ക്രമീകരിക്കാവുന്ന നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് നിരക്ക്

അഡ്ജസ്റ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് നിരക്ക് ലോണിൽ, നിങ്ങളുടെ ലോണിലുള്ള പലിശ നിരക്ക് നിങ്ങളുടെ വായ്പ നൽകുന്നയാളുടെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് നിരക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും. ബെഞ്ച്മാർക്ക് നിരക്കിലെ ഏത് വ്യതിയാനവും നിങ്ങളുടെ ബാധകമായ പലിശ നിരക്കിൽ ആനുപാതികമായ മാറ്റം വരുത്തും. നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ പലിശ നിരക്ക് പുനക്രമീകരിക്കും. പുനക്രമീകരിക്കുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ കലണ്ടർ അനുസരിച്ചായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വിതരണത്തിന്‍റെ ആദ്യ തീയതി അനുസരിച്ച് ഓരോ ഉപഭോക്താവിനും അവ യുനീക്കായിരിക്കും. എച്ച്‌ ഡി എഫ് സി അതിന്‍റെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ, ലോൺ കരാറിന്‍റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും, സാധ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലിശ നിരക്ക് റീസെറ്റ് സൈക്കിൾ മാറ്റാം.

കോംബിനേഷന്‍ ലോണുകള്‍

കോംബിനേഷൻ ലോൺ പാർട്ട് ഫിക്സഡ്, പാർട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണ്. ഫിക്സഡ് റേറ്റ് കാലയളവിന് ശേഷം, ലോൺ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ നിരക്കിലേക്ക് മാറുന്നു.

ഹോം ലോണിനുള്ള EMI കാൽക്കുലേറ്ററിന്‍റെ പ്രയോജനങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നു-

നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻസ് മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു

നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗപ്രദമാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഹോം ലോൺ ലഭ്യമാക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ പേമെന്‍റുകൾ അനായാസം നടത്താം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിനും ലോൺ സർവ്വീസിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഒരു ഉപയോഗപ്രദമായ ടൂളാണ് EMI കാൽക്കുലേറ്റർ.

ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്

EMI കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ വളരെ ലളിതവും ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പവുമാണ്. നിങ്ങൾ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് മൂല്യങ്ങൾ മാത്രം നൽകിയാൽ മതിയാകും:

a. ലോൺ തുക
b. പലിശ നിരക്ക്
c. കാലയളവ്

ഈ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഓരോ മാസവും ഹോം ലോൺ ദാതാവിന് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ട ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് EMI കാൽക്കുലേറ്റർ കണക്കാക്കും. ഹോം ലോണിനുള്ള ചില EMI കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ മുഴുവൻ ലോൺ കാലയളവിലും നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന പലിശയും മുതൽ തുകയും വിശദമായി നൽകുന്നു.

പ്രോപ്പർട്ടി തിരയലിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു

നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ലോൺ EMI, കാലയളവ് എന്നിവ തീരുമാനിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ബജറ്റിന് അനുയോജ്യമായ ശരിയായ ഹോം ലോൺ തുകയിൽ എത്താൻ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി തിരയലിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്

ഓൺലൈൻ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ എവിടെ നിന്നും എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശരിയായ ഹോം ലോൺ തുക, EMI- കൾ, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാലയളവ് എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര തവണ ഇൻപുട്ട് വേരിയബിളിന്‍റെ വിവിധ കോമ്പിനേഷനുകൾ പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് ഹോം ലോൺ നേടാനും മുംബൈ, ഡൽഹി, ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, പൂനെ< /a6>, ജയ്പൂർ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനം വാങ്ങാനും കഴിയും.

ഉവ്വ്. ഒരേ സമയം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഹോം ലോണുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ലോണിന്‍റെ അപ്രൂവൽ നിങ്ങളുടെ റീപേമെന്‍റ് ശേഷിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതയും രണ്ട് ഹോം ലോണുകൾക്കുള്ള EMI തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള കഴിവും വിലയിരുത്തുന്നത് എച്ച് ഡി എഫ് സിയാണ്.

ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണിന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടർ ആവശ്യമില്ല. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഒരു ഗ്യാരണ്ടറെ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ, അതായത്:

  • പ്രാഥമിക അപേക്ഷകന് ദുർബലമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉള്ളപ്പോൾ
  • അപേക്ഷകൻ അവരുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അപ്പുറമുള്ള തുക കടം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ.
  • സ്ഥാപിത മിനിമം വരുമാന മാനദണ്ഡത്തേക്കാൾ കുറവ് അപേക്ഷകൻ സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ.

ഒരു ഹോം ലോൺ പ്രൊവിഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നത് പലിശയുടെ സംഗ്രഹവും ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണിന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചടച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ തുകയും ആണ്. ഇത് എച്ച് ഡി എഫ് സി നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, നികുതി കിഴിവുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ നിലവിലെ കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രൊവിഷണൽ ഹോം ലോൺ പ്രൊവിഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ .

നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണിലെ പലിശയുടെ പ്രതിമാസ പേമെന്‍റാണ് പ്രീ-EMI. ലോണിന്‍റെ മുഴുവൻ ഡിസ്ബേർസ്മെന്‍റ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഈ തുക അടയ്ക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലോൺ കാലയളവ് - EMI (മുതലും പലിശയും അടങ്ങുന്നത്) പേമെന്‍റുകൾ - പ്രീ-EMI ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്, അതായത് ഹൗസ് ലോൺ പൂർണ്ണമായും വിതരണം ചെയ്തതിന് ശേഷം.

ഹോം ലോണിനുള്ള നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ ഇവയാണ്:

  • വരുമാനവും തിരിച്ചടവ് ശേഷിയും
  • വയസ്
  • ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രൊഫൈൽ
  • ക്രെഡിറ്റ്‌ ചരിത്രം
  • ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ
  • നിലവിലുള്ള കടം/EMIകൾ

ഉവ്വ്. നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലോൺ കാലയളവ് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ പ്രീപേ ചെയ്യാം (ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ). ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ലഭ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഹോം ലോണുകളിൽ പ്രീപേമെന്‍റ് ചാർജ്ജുകളൊന്നുമില്ലെന്നത് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഇല്ല. ഹോം ലോൺ ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമല്ല. എന്നിരുന്നാലും, അപ്രതീക്ഷിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണത്തിനായി നിങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നത് നല്ലതാണ്.

ഉവ്വ്. ആദായനികുതി നിയമം, 1961 സെക്ഷൻ 80C, 24(b), 80EEA പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണിന്‍റെ പ്രിൻസിപ്പൽ, പലിശ ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ടാകാം. ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും വ്യത്യാസപ്പെടാം എന്നതിനാൽ, ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റ്/നികുതി വിദഗ്ദ്ധനെ സമീപിക്കുക.

പ്രോപ്പർട്ടി സാങ്കേതികമായി വിലയിരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാ നിയമപരമായ ഡോക്യുമെന്‍റേഷനും പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ഡൗൺ പേമെന്‍റ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ വിതരണം വിനിയോഗിക്കാനാകും.

നിങ്ങളുടെ ലോൺ വിതരണത്തിനായി ഓൺലൈനായി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസുകൾ സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിക്കാം.

ഞങ്ങളുടെ എച്ച് ഡി എഫ് സി റീച്ച് ലോണുകൾ മൈക്രോ സംരംഭകർക്കും ശമ്പളമുള്ള വ്യക്തികൾക്കും മതിയായ വരുമാന രേഖകളുടെ തെളിവ് ഉള്ളവർക്കും വീട് വാങ്ങുന്നത് സാധ്യമാക്കുന്നു. എച്ച് ഡി എഫ് സി റീച്ച് വഴി മിനിമൽ ഇൻകം ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഹൗസ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാം.

ഹോം ലോൺ എന്നത് ഒരു ഉപഭോക്താവിന് ഒരു വീട് വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാക്കുന്ന സുരക്ഷിതമായ ലോൺ ആണ്. പ്രോപ്പർട്ടി നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്നതോ ഡവലപ്പറിൽ നിന്നുള്ള റെഡി പ്രോപ്പർട്ടിയോ ആകാം. ഒരു റീസെയ്ൽ വസ്തു വാങ്ങൽ, പ്ലോട്ടിൽ ഒരു പാർപ്പിട യൂണിറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ, ഇതിനകം നിലവിലുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും വിപുലീകരണങ്ങളും നടത്താൻ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ലോൺ ഉപയോഗിക്കാം. മറ്റൊരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കിയ നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഹോം ലോൺ എച്ച് ഡി എഫ് സിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വായ്പയെടുക്കുന്ന മൂലധനത്തിന്‍റെ ഒരു ഭാഗവും അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പലിശയും അടങ്ങുന്ന തുല്യമായ പ്രതിമാസ തവണകളിലൂടെ (EMI) ഹൌസിംഗ് ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കപ്പെടുന്നു.

ഹോം ലോൺ യോഗ്യത വ്യക്തിയുടെ വരുമാനത്തെയും തിരിച്ചടവ് ശേഷിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഹോം ലോൺ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക:

വിശദാംശങ്ങൾ സാലറിയുള്ള വ്യക്തികള്‍ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ
വയസ് 21 വർഷം മുതൽ 65 വർഷം വരെ 21 വർഷം മുതൽ 65 വർഷം വരെ
കുറഞ്ഞ വരുമാനം പ്രതിമാസം ₹10,000. പ്രതിവർഷം ₹2 ലക്ഷം.