എച്ച് ഡി എഫ് സിയിലെ കരിയർ

Video Image

എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ഹൃദയം എന്നത് ഈ സംഘടനയെ നയിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യത്തില്‍ ആവശ്യമായ പരിശീലനം നല്‍കികൊണ്ട്, അവരുടെ കരിയര്‍ വികസനത്തിന് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ ഞങ്ങള്‍ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നു. വലിയ അഭിമാനത്തോടെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് പറയാനാകും, എച്ച് ഡി എഫ് സി എന്നത് ഏറെ പ്രചോദിതരായ പ്രൊഫെഷനുകള്‍ ഉള്ള കുറഞ്ഞ എമ്പ്ലോയി ടേണ്‍ ഓവര്‍ ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്‌.

നിങ്ങള്‍ ഒരു യുവത്വമുള്ള, വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടാന്‍ പ്രാപ്തിയുള്ള, കഴിവുകളുള്ള,വിജയ ത്വരയുള്ള, ഞങ്ങളുടെ സംഘടനാ സംസ്കാരത്തിന് യോജിച്ച വ്യക്തിയാണങ്കില്‍,നിങ്ങള്‍ക്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ വളര്‍ച്ചാ യാത്രയില്‍ പങ്കുചേരാനാകും.

എന്തുകൊണ്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സി?

രാജ്യത്തെ പ്രീമിയർ ഹൗസിങ് ഫൈനാൻസ് സ്ഥാപനം

കഴിഞ്ഞ 41 വര്‍ഷത്തിലുടനീളം സ്ഥിരതയാര്‍ന്ന ഉയര്‍ന്ന വളര്‍ച്ചാനിരക്കും അത് കമ്പനിയിലൂടെ വളര്‍ന്ന് വളരുന്ന യുവ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് വിപുലമായ പഠന അവസരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു

ആര്‍ജ്ജവം, ഒത്തൊരുമ, പ്രതിബദ്ധത, ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങളിലെ ഉത്കൃഷ്ടത എന്നിങ്ങനെ തുറന്നതും വിപുലവുമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിന് ഞങ്ങള്‍ മൂല്യം കല്പിക്കുന്നു.

'പ്രവൃത്തിയിലൂടെ പഠിക്കുക' എന്ന തത്വചിന്തയിലൂടെ തീരുമാന ശേഷിയും നൈപുണ്യ വികസനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങള്‍ തൊഴിലാളികളുടെ ദീര്‍ഘകാല അഭിവൃദ്ധിയില്‍ ശ്രേദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകൾ

നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകൾ

14 ഫലങ്ങൾ
കോട്ടയം
Technical Appraiser- Kottayam/Muvattupuzha
ആവശ്യമായ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം: 2+ വർഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം അധിക നേട്ടമായിരിക്കും
Education: B Tech /BE (Civil Engg)

ജോലി വിവരണം

സാങ്കേതികം

1. Appraisal - Assessing Market Value of properties offered as security for Loan - Land & Building.
2. Site Visits -Visiting Properties to assess valuation and progress of work.
3. Documentation -Verification of documents like Building approvals, Plans, Estimates etc, to ensure compliance with applicable building rules and other applicable regulations.
4. Recording of Site observations and recommending loan amount based on assessment made based on documents and site observations.
5. Relationship Management -With customer with the channel partners.
6. Qualifications - Fresh/experienced B Tech /BE (Civil Engg) having good and consistent academic record (Min 60% marks) and good communication skills in English and Malayalam.
7. Location – Kottayam/Muvattupuzha

ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത

കൊച്ചി
Operations (Credit processing)
ആവശ്യമായ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം: 2+ വർഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം അധിക നേട്ടമായിരിക്കും
Education: Graduates, M Com, CA or MBA

ജോലി വിവരണം

Operations (Credit processing)

1. Appraisal - To create a quality portfolio my managing risk through effective credit appraisal, maintaining TAT, maintaining a healthy relationship with channel partners and being a process thinker and innovator.
2. Collecting & Checking the Documents (Eg. credit, loan agreements, application form, guarantee forms) (Legal consequences).
3. Interacting with customers on phone. It also includes managing objections of the customers. Meeting customers and doing personal discussion. Suggesting optimal solutions to customers needs.
4. Negotiating Skills - Probing to understand customer's need, managing objections, and Structuring solutions, closing.
Qualifications - Fresh/experienced B Com Graduates, M Com, CA or MBA having good and consistent academic record (Min 60% marks) and good communication skills in English and Malayalam.

Location - Kochi

ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത

കണ്ണൂർ
Business Development - Calicut/Kannur
ആവശ്യമായ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം: 2+ വർഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം അധിക നേട്ടമായിരിക്കും
Education: Graduates/Post Graduates or MBA

ജോലി വിവരണം

ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്‍റ്

1. Managing business relations with developers, development authorities, Corporates.
2. Promoting the products through tie-ups & events with the above entities.
3. Analyse markets, recommend business strategies.
4. Support sales force through business source mapping.
5. Motivate the sales force through training & contests.
6. Coordinate call centre & web based activities.
7. Qualifications - Fresh/experienced Graduates/Post Graduates or MBA having good and consistent academic record (Min 60% marks) and good communication skills in English and Malayalam.
8. Location – Calicut/Kannur.

ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത

തൃശ്ശൂര്‍
Operations (Front office) - Trichur/Calicut
ആവശ്യമായ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം: 2+ വർഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം അധിക നേട്ടമായിരിക്കും
Education: Graduates/Post Graduates or MBA

ജോലി വിവരണം

Operations (Front office)
1. Appraisal - Assess Credit worthiness and the ability of the customer to repay back the loan in future.
2. Interaction & Loan Counselling -Meeting & interacting with customers.
3. Documentation -Collecting & Checking the Documents.
4. Loan Processing/ Disbursement Process.
5. Cross-Selling -Cross-Selling of Group company products.
6. Relationship Management -With customer with the channel partners.
Qualifications - Fresh/experienced Graduates/Post Graduates or MBA having good and consistent academic record (Min 60% marks) and good communication skills in English and Malayalam.
Location - Trichur/Calicut 

ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത

മര്ഥംദമ
ടെക്നിക്കൽ അപ്പ്രൈസർ- മാർത്താണ്ടം, തമിഴ്നാട്
ആവശ്യമായ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം: 2+ വർഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം അധിക നേട്ടമായിരിക്കും
വിദ്യാഭ്യാസം: ബി.ടെക്/എം. ടെക്- സിവിൽ

ജോലി വിവരണം

തൊഴിൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ

» പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ സാങ്കേതിക വിലയിരുത്തൽ/കണക്കാക്കൽ.
» പ്രോപ്പർട്ടി മൂല്യനിർണ്ണയത്തിലെത്താൻ വിവിധ സാങ്കേതിക / റവന്യൂ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ.
» ഉപഭോക്താക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും വ്യക്തിപരമായ ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്യൽ
»വ്യാപകമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകൽ
» നല്ല ആശയവിനിമയ വൈദഗ്ധ്യം, ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ.
» ബിസിനസ് സോഴ്സ് മാപ്പിംഗ്, സോഴ്സ് തിരിച്ചുള്ള പെർഫോമൻസ് മെഷർമെന്‍റ് വഴി സെയിൽസ് ഫോഴ്സിനെ പിന്തുണയ്ക്കുക.
»വ്യക്തിഗത മിഴിവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക മാത്രമല്ല, ഒരു ടീമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒരു ടീമായി സംഭാവന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.
» അഗ്രസീവ് / അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി / ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി / കോംപറ്റേറ്റീവ് സ്പിരിറ്റ്, എത്തിക്സ്

ലൊക്കേഷൻ: മാർത്താണ്ടം, തമിഴ്നാട്
യോഗ്യത: ബി.ടെക്/എം. ടെക്- സിവിൽ
കുറിപ്പ്: 2+ വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയം കൂടുതൽ പ്രയോജനമായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത

മുംബൈ
മാനേജർ ഓഡിറ്റ്, റെഗുലേറ്ററി കംപ്ലയൻസ് – ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്
ആവശ്യമായ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം: 10 മുതൽ 15 വർഷം വരെ
വിദ്യാഭ്യാസം: ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റ്

ജോലി വിവരണം

മാനേജർ ഓഡിറ്റ്, റെഗുലേറ്ററി കംപ്ലയൻസിനുള്ള പ്രൊഫൈൽ - ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്

യോഗ്യതകൾ: ചാർട്ടേർഡ് അക്കൌണ്ടന്‍റ്  

തൊഴില്‍ പരിചയം: IFRS 9 ന് കീഴിൽ ECL ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് / ഏതെങ്കിലും ധനകാര്യ സ്ഥാപനം, NHB/RBI ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റെഗുലേറ്ററി, കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർ / റെഗുലേറ്റർ എന്നിവയിലെ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഫംഗ്ഷനിൽ പ്രവർത്തിച്ച 10 മുതൽ 15 വർഷം വരെ പരിചയം.

ജോലി വിവരണം:

  • ഇന്ത്യൻ അക്കൌണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻ‌ഡേർഡ് (IndAS) ന് കീഴിൽ കളക്ടബിലിറ്റി, ലോൺ നഷ്ടം, നഷ്ടംമൂലമുണ്ടായ കൃത്യവിലോപം എന്നിവ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള മോഡൽ, ടൂൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നു
  • NPA/പ്രൊവിഷനിംഗ്, റെഗുലേറ്ററി റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്നിവയുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ അസൈൻമെന്‍റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
  • RBI/NHB സർക്കുലറുകളുടെ വിശദീകരണവും റെഗുലേറ്ററി റിപ്പോർട്ടുകളിലെ പ്രവർത്തനവും.
  • ഇന്ത്യൻ അക്കൌണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻ‌ഡേർഡ് 109 അനുസരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് നഷ്ടം, നഷ്ടം വരുത്തിയ ബാധ്യത, ബാധ്യതയ്ക്കുള്ള സാധ്യത എന്നിവ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള മൊഡ്യൂളുകൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സിസ്റ്റം ഓട്ടോമേഷന് വേണ്ടി IT ടീമുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു
  • വിവിധ ഇന്‍റേണൽ കൺട്രോൾ, ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഡിറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് ഇന്‍റേണൽ ഓഡിറ്റർമാരുമായും ഇന്‍റേണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്‍റുമായും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ലൊക്കേഷൻ: മുംബൈ

ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത

പൂനെ
ക്രെഡിറ്റ് അപ്പ്രൈസർ-CA-റീട്ടെയിൽ ലെൻഡിംഗ്, പൂനെ
ആവശ്യമായ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം: 1-5
വിദ്യാഭ്യാസം: CA

ജോലി വിവരണം

- സ്വയംതൊഴില്‍ ചെയ്യുന്ന / ശമ്പളക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത നിര്‍ണ്ണയിക്കുക.
-കസ്റ്റമറുമായുള്ള പരസ്പരബന്ധവും ഒപ്പം ലോണ്‍ മൂല്ല്യനിര്‍ണയവും ലോണ്‍ സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കലും
- ഉപഭോക്താക്കളെ കണ്ടു സംസാരിക്കുകയും വ്യക്തിപരമായ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുക. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യാമായ പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുക
- ബിസിനസ് സന്ദർശനവും പരിശോധനയും.
- ഡോക്യുമന്‍റുകളുടെ ശേഖരണവും പരിശോധനയും
- അപ്പ്രൂവലിനു വേണ്ട നിർദ്ദേശം ശുപാർശ ചെയ്യുക
- നൂതനവും, വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതുമായ ബിസിനസ്സുകൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത

മുകളിൽ പറഞ്ഞ പദവിക്ക് ഊര്‍ജ്ജസ്വലത, ആര്‍ജ്ജവം, കസ്റ്റമർ ഓറിയന്റേഷൻ, മികച്ച ആശയവിനിമയ വൈദഗ്ധ്യം (സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും),ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവ്, പ്രോസസ് ഓറിയന്റേഷൻ, ടൈം മാനേജ്മെന്റ്, ടീം വര്‍ക്ക്‌ കഴിവുകൾ, നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യം എന്നിവ ഫലപ്രാപ്തി നേടുന്നതിന് ആവശ്യമാണ്.

പട്ന
ക്രെഡിറ്റ് അപ്പ്രൈസൽ-റീട്ടെയിൽ ലെൻഡിംഗ്-പാട്ന
ആവശ്യമായ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം: 7-8
വിദ്യാഭ്യാസം: CA

ജോലി വിവരണം

തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്നവരായ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത നിര്‍ണ്ണയിക്കുക
ലോണ്‍ മൂല്ല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനും ലോണ്‍ സേവന ആവശ്യകതകള്‍ക്കും ഉപഭോക്താക്കളുമായി ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുക
ക്രെഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയും വിശകലനവും
അംഗീകാരത്തിനായി ലോണ്‍ ശുപാർശ ചെയ്യുക
ചാനൽ പങ്കാളികളുമായുള്ള ഏകോപനം
ഇന്റർ-ഡിപ്പാർട്ടുമെന്‍റുകളുടെ ഏകോപനം.

ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത

മുകളിൽ പറഞ്ഞ പദവിക്ക് ഊര്‍ജ്ജസ്വലത, ആര്‍ജ്ജവം, കസ്റ്റമർ ഓറിയന്റേഷൻ, മികച്ച ആശയവിനിമയ വൈദഗ്ധ്യം (സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും),ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവ്, പ്രോസസ് ഓറിയന്റേഷൻ, ടൈം മാനേജ്മെന്റ്, ടീം വര്‍ക്ക്‌ കഴിവുകൾ, നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യം എന്നിവ ഫലപ്രാപ്തി നേടുന്നതിന് ആവശ്യമാണ്.

ഡല്‍ഹി
ലീഗൽ അപ്പ്രൈസർ- ഡൽഹി
ആവശ്യമായ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം: 2-4
വിദ്യാഭ്യാസം: LL.B

ജോലി വിവരണം

തൊഴിൽ വിവരണം - - പ്രോജക്ട് ഫയലുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ (സ്വത്ത് നിയമങ്ങളിലെ പുതുക്കിയ അറിവുള്‍പ്പെടെ), വ്യക്തിഗത ലോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂല ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ. - പ്രോപ്പർട്ടി, സെക്യൂരിറ്റി ക്രിയേഷൻ, ടൈറ്റിൽ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റീട്ടെയിൽ ലെന്‍ഡിംഗ് വിഷയങ്ങളിൽ നിയമോപദേശം നൽകുന്നു. - അനുരഞ്ജന പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. നിർമ്മാതാക്കളുമായി വിവിധ വായ്പാ കരാറുകൾ തയ്യാറാക്കലും രൂപകൽപ്പനയും- റീടൈല്‍ ലോണ്‍ കരാറുകള്‍, നിയമപരമായ നോട്ടീസുകൾക്കുള്ള മറുപടികള്‍ എന്നിവ തയ്യാറാക്കല്‍. തൊഴിൽ പ്രൊഫൈലിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു: - മോർട്ട്ഗേജിന് കീഴിലുള്ള സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, തേർഡ് പാർട്ടി അഭിഭാഷകർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിക്കൽ, പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമയുടെ ടൈറ്റിലിൽ അഭിപ്രായം പറയലും പരിശോധിക്കലും; / നിയമപരമായ രേഖകൾ അവലോകനം ചെയ്യലും പരിശോധനയും, പ്രോപ്പർട്ടി നിയമത്തിനും ഭൂമിയുടെ മറ്റ് അനുബന്ധ നിയമങ്ങൾക്കും കീഴിൽ വാസയോഗ്യവും വാണിജ്യപരവുമായ സ്വത്തുക്കൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് ക്ലയന്‍റുകളെ അവരെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കൽ, അവധി, ലൈസൻസ് കരാറുകൾ / കരാർ സ്റ്റാഫിംഗ് കരാറുകൾ / സേവന കരാറുകൾ, ഏറ്റെടുക്കൽ, പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, സത്യവാങ്മൂലം,ട്രസ്റ്റ്, സുരക്ഷാ നഷ്ടപരിഹാര ബോണ്ടുകൾ, മോർട്ട്ഗേജ് ഡീഡുകൾ, റീ കൺവെൻഷൻ ഡീഡുകൾ, ഗ്യാരൻറി കത്ത് തുടങ്ങിയ കരാറുകളുടെ കരട് തയ്യാറാക്കൽ, ഓർ‌ഗനൈസേഷനുവേണ്ടി ക്ലയന്‍റുകളിൽ‌ നിന്നും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡികളിൽ‌ നിന്നും ലഭിച്ച നിയമപരമായ അറിയിപ്പുകൾ‌ക്കും പരാതികൾ‌ക്കും മറുപടി തയ്യാറാക്കൽ;

ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത

ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത - സ്വത്ത് കൈമാറ്റം നിയമം, ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്റ്റ്, SARFAESI ആക്റ്റ്, ഇന്ത്യൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട്, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാമ്പ്സ് ആക്ട്, RERA ആക്റ്റ്, ബാധകമായ മറ്റ് പ്രാദേശിക നിയമങ്ങൾ എന്നീ വിവിധ വ്യവസ്ഥകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പരിജ്ഞാനം; പ്രോപ്പർട്ടി നിയമങ്ങൾ, ബിസിനസ് നിയമങ്ങൾ, കോർപ്പറേറ്റ് നിയമങ്ങൾ, വിവിധ നിയമ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥിക്ക് പ്രസക്തമായ അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ മികച്ച പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം (സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും) കൂടാതെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ (തമിഴ്) വായിക്കാൻ കഴിയുകയും വേണം. സ്വത്ത് ഇടപാടുകൾക്ക് ആവശ്യമായ നിയമപരമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളെക്കുറിച്ച് വളരെ ക്ഷമയോടും സഹാനുഭൂതിയോടും കൂടി ഒരു സാധാരണക്കാരനോട് വിശദീകരിക്കാനും നയിക്കാനും അവന്‍റെ / അവളുടെ നിയമ പരിജ്ഞാനം ബിസിനസിന്‍റെ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥിക്ക് കഴിയണം. സ്വയം പ്രചോദിതരായ, മികച്ച വ്യക്തി ബന്ധ / ടീം വര്‍ക്കിംഗ് കഴിവുകളുള്ള, ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങളില്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്.